Prawie 10 milionów bezzwrotnej dotacji trafi do Powiatu Goleniowskiego i Gminy Goleniów na dwie inwestycje w ramach  rządowego Programu Inwestycji Strategicznych drugiej edycji Polskiego Ładu.

Dofinansowanie uzyskały w tej edycji dwa wnioski dotyczące naszej gminy.

Jeden to wniosek Powiatu Goleniowskiego  na przebudowę drogi powiatowej na odcinku Pucice – Czarna Łąka, dotacja 5 000 000,00 zł,

A drugi to dofinansowanie z wniosku Gminy Goleniów na budowę budynku przedszkola w Kliniskach Wielkich, dotacja 4 999 352,00 zł

II edycja w liczbach

1 278 208 843 zł, to kwota środków, które trafią do gmin, powiatów i samorządu województwa zachodniopomorskiego z II odsłony Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Komisja ds. wsparcia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych zatwierdziła do dofinansowania 210 inwestycji na Pomorzu Zachodnim. Wyniki naboru ogłosił premier Mateusz Morawiecki.

To kolejny dowód na to, że polski rząd wspiera samorządy poprzez dofinansowanie inwestycji najważniejszych dla lokalnych społecznościmówi wojewoda Zbigniew Bogucki. – W ramach rządowych programów do samorządów trafiają środki na poprawę jakość życia naszych obywateli: miejsca opieki dla dzieci i osób starszych, poprawę bezpieczeństwa dróg, transport publiczny, pomoc społeczną, inwestycje w szpitalach, szkołach, uczelniach wyższych, dworcach, wodociągi, Ochotnicze Straże Pożarne i wiele innych dodaje wojewoda Bogucki.

Program Inwestycji Strategicznych

Program Inwestycji Strategicznych to bezzwrotne dofinansowania inwestycji publicznych realizowanych przez gminy, powiaty, miasta i województwa w całej Polsce. To Program, który jest zbudowany wokół głównych założeń Polskiego Ładu. Program obejmuje ponad 30 obszarów gospodarki, w tym m.in.: inwestycje w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, modernizację źródeł ciepła na zeroemisyjne, czy w gospodarowanie odpadami, a także inwestycje społeczne tj. żłobki, przedszkola czy ścieżki rowerowe.

Wsparcie rządu dla samorządów w realizacji inwestycji strategicznych

Rząd z pomocą Banku Gospodarstwa Krajowego pomoże odbudować gospodarkę po pandemii. Polski Ład działa perspektywicznie i długofalowo. Realizacja zaplanowanych inwestycji strategicznych podniesie poziom produktywności całej polskiej gospodarki.

Cel Programu Inwestycji Strategicznych:

  • pobudzenie aktywności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego
  • rozwój lokalnej przedsiębiorczości
  • poprawa warunków życia obywateli
  • powstanie nowych miejsc pracy
  • wsparcie zrównoważonego rozwoju
  • efektywne zaangażowanie sektora finansowego

 

 Pełna lista dofinansowań z Województwa Zachodniopomorskiego

(red.)

 

Podobny artykuł

Kluczowa inwestycja Partnerstwa i Rozwój będzie realizowana

 

Dodaj komentarz