Jurewicz wykonuje nakaz Sądu

Na FB Wiceburmistrz Gminy i Miasta Goleniów Anity Jurewicz ukazała się treść przeprosin nakazanych przez Sąd po przegranym procesie w trybie wyborczym z Krzysztofem Sypieniem. O samym procesie pisaliśmy w artykule pod tytułem “Jurewicz ma przeprosić Sypienia”  oraz “Sypień pozywa Jurewicz !

 

Poniżej można zapoznać się z wpisem

 

 

Smaczku temu wpisowi nadaje fakt, że Pani Jurewicz jak widać na załączonym przykładzie pod treścią nakazanych przez sąd przeprosin dopisała swój komentarz. Jak widać, chyba zaczyna się gotować bardzo w obozie goleniowskiej władzy skoro w niezgodny z prawem sposób dokonuje komentarzy treści przeprosin. W tym momencie Pani Jurewicz próbuje się wybielić i przeinacza nakazaną formę przeprosin. Umieściliśmy w całości wpis Pani Jurewicz wykazując, że jest to przykład tzw. non-apology apology, czyli udawanych przeprosin, niby przeprasza ” ale”,  a jednocześnie  przepraszający robi wszystko, by skrucha nie była szczególnie oczywista. Działanie takie jest naruszeniem prawa.

 ” Jeżeli forma lub treść odbiegała od wyroku lub ustaleń stron, występuje się do sądu o wyegzekwowanie przeprosin.
– Wskazujemy, do jakich naruszeń doszło i – jeżeli nakaz przeprosin wynika z rozstrzygnięcia sądu – to on prowadzi postępowanie egzekucyjne. Sąd władny jest zagrozić, a potem wymierzyć grzywnę. Zdarzały się przypadki, że klient był przepraszany dwu- czy trzykrotnie, zanim było to zgodne z orzeczeniem. Grzywna wynosi od kilkuset złotych do kilku tysięcy i może być naliczana aż do czasu opublikowania prawidłowych przeprosin, zdarzyło mi się w mojej praktyce, że sięgnęła łącznie ok. 200.000 zł – mówi mec. Biernat. –  Prawo.pl:

Oprócz tego pokrzywdzony czyli Krzysztof Sypień może wystąpić do sądu w pozwie cywilnym na mocy art 212  za tak zwane – Przestępstwo przeciwko czci i nietykalności cielesnej czyli zniesławienie. A w przypadku kiedy dotyczy to Osoby Publicznej jaką jest wiceburmistrz również do prokuratury o wszczęcie postępowania z mocy urzędu w trybie ścigania publicznego 

Poniżej umieszczam Odpis wyroku sądu z nakazaną treścią przeprosin

 

Odpis wyroku sądu
Odpis wyroku sądu

 

 

Pani Jurewicz albo kompletnie ma orzeczenia sądu i prawo gdzieś lub o zgrozo absolutnie nie zna prawa i brnie dalej naruszając prawo. Przy czym należy zadać sobie pytanie czy warto zagłosować na władzę, która nic nie robi sobie z Wyroków sądu.

Już w niedzielę będziecie mieć Państwo możliwość dokonania oceny, dlatego apeluję ze swej strony Idźcie Koniecznie na wybory i wybierzcie zgodnie z Waszym sumieniem.

 

Andrzej Bugajski

 

 

 

 

Dodaj komentarz