Rankingi, rankingi, rankingi. W zależności od tego, do którego worka nas rzucą.

Rankingi, rankingi, rankingi. W zależności od tego, do którego worka nas rzucą. Możemy się chwalić albo sprawę przemilczeć.

Goleniów w kategorii miasta powiatowe uplasowany został na 8 pozycji w kraju z kwotą 4583,80 zł na osobę – donosi portal Gminy Goleniów.

Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” nie wrzuca wszystkich gmin w Polsce do „jednego worka” choć metody obliczania wskaźników są jednakowe dla wszystkich kategorii.

Jeden ranking obejmuje „Województwa (16 pozycji) i miasta wojewódzkie (18 pozycji)” , drugi – „Miasta na prawach powiatu” (48 pozycji), trzeci – „Powiaty” ( 314 pozycji), czwarty – „Miasta powiatowe” ( 267 pozycji), piąty – „Miasta inne” ( 611 pozycji), szósty – „Gminy wiejskie” (1533 pozycje).

Sprawdźmy, na którym miejscu uplasowałaby się Gmina Goleniów gdyby porównać jej dochody per capita z miastami/gminami wymienionymi w pozostałych zestawieniach.

Gdyby Goleniów był miastem wojewódzkim, w rankingu wypadłby bardzo źle. Zajmujący ostatnie, 18 miejsce Gorzów Wielkopolski może pochwalić się dochodem per capita na osobę w wysokości 4 717, 06 zł.

Gdyby Goleniów był miastem na prawach powiatu, zostałby sklasyfikowany tuż za Radomiem ( 4 592,75 zł) i zajmowałby 36 miejsce.

Gdyby w mieście Goleniów swojej siedziby nie miało Starostwo powiatowe, ze swoim dochodem na osobę w wysokości 4 583,80 zł, Gmina Goleniów uplasowałaby się w rankingu na 42 miejscu, za Dusznikami-Zdrojem z dochodem per capita w wysokości 4 611,50 zł.

Gdyby Gmina Goleniów była gminą wiejską to zajęłaby w rankingu 88 miejsce, tuż za Teresinem z dochodem 4 584,38 zł.

Dla małego porównania:

Warszawa – lider rankingu w kategorii „Województwa i miasta wojewódzkie” może pochwalić się dochodem przypadającym na osobę w wysokości 7 607,49 zł.

Sopot – lider rankingu w kategorii „Miasta na prawach powiatu” może pochwalić się dochodem przypadającym na osobę w wysokości 7 869,02 zł. Zajmujący 8 miejsce Konin może pochwalić się dochodem 5 528,87 zł.

Polkowice – lider rankingu w kategorii „ Miasta Powiatowe” może pochwalić się dochodem przypadającym na osobę w wysokości 6 787,87 zł.

Gmina Krynica Morska lider rankingu w kategorii „Miast innych” może pochwalić się dochodem na osobę w wysokości 9 733,26 zł, zaś zajmujący miejsce 8 Ożarów Mazowiecki (woj. mazowieckie ) – 7 571,30 zł.

Gmina Kleszczów (woj. łódzkie) lider rankingu w kategorii „ Gminy Wiejskie” może pochwalić się dochodem przypadającym na jednego mieszkańca (szok!) w wysokości 33 154,82 zł, Rewal (drugie miejsce) – 11 274,33 zł, a zajmujący 8 miejsce Nadarzyn (woj. mazowieckie) – 7 640,15 zł.

Generalnie, jak przyznaje w komentarzu okołorankingowym Paweł Swianiewicz – profesor nauk ekonomicznych, dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz kierownik Katedry Rozwoju i Polityki Lokalnej na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu WarszawskiegoOgólna sytuacja finansowa samorządów nie wygląda jednak optymistycznie. Równoczesny spadek dochodów własnych i wzrost łącznych dochodów oznacza uzależnianie JST od otrzymywanych dotacji celowych, co jest niekorzystnym zjawiskiem.

 

Źródło:

https://wspolnota.org.pl/fileadmin/news/2020/Ranking_Nr_20-2020_Inwestycje_JST.pdf

https://wspolnota.org.pl/news-rankingi/najbogatsze-samorzady-w-2020-roku

Powiązane artykuły

Gmina Goleniów w Rankingach – Szału Nie Ma

Gmina Goleniów z nowym budżetem – koniec snu o potędze

 

(red.)

Dodaj komentarz