Gmina Goleniów w Rankingach – Szału Nie Ma …

W niezależnych rankingach Gmina Goleniów przestała zajmować wysokie pozycje. Można pokusić się o stwierdzenie, że “zmierzch świetności” rozpoczął się od 2018 r.

Sprawdziliśmy jak Gmina Goleniów wypada w bezpłatnym dla samorządów “Rankingu Samorządów” Rzeczpospolitej, który obejmuje wszystkie gminy, miasta i miasta na prawach powiatu w Polsce (z wyjątkiem Warszawy), a źródłem danych podlegających ocenie są informacje udostępniane przez Główny Urząd Statystyczny, Ministerstwo Finansów oraz informacje podane przez władze lokalne w specjalnej ankiecie.
Ranking weryfikuje skuteczność działań władz samorządowych w kształtowaniu zrównoważonego rozwoju wspólnoty lokalnej, ujmowanego w kategoriach: trwałości ekonomicznej, trwałości środowiskowej, trwałości społecznej oraz w zakresie jakości zarządzania.

Zasady rankingu ustala niezależna Kapituła, której przewodniczy były premier RP prof. Jerzy Buzek.

W 2020 r. Gmina Goleniów w Rankingu została oceniona na 38,05 punktu na 100 możliwych i zajęła 318 miejsce.
Pozycja Gminy Goleniów w Rankingu Samorządów w ubiegłych latach:
rok 2016 – miejsce 8
rok 2017 – miejsce 9
rok 2018 – miejsce 282
rok 2019 – miejsce 246

Pokusiliśmy się również o sprawdzenie wyników Gminy Goleniów w następnym bezpłatnym dla samorządów zestawieniu, a mianowicie “Rankingu finansowym samorządu terytorialnego w Polsce”, który jest przygotowywany w oparciu o dane RIO. Ranking został przygotowany przez Fundację Instytut Studiów Wschodnich (organizatora Forum Ekonomicznego w Karpaczu) we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu.
„Zbudowaliśmy syntetyczny indeks, który jest pochodną siedmiu wskaźników: udziału dochodów własnych w dochodach ogółem j.s.t., relacji nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem, udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem, obciążenia wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne, udziału środków europejskich w wydatkach, relacji zobowiązań do dochodów oraz udziału podatku dochodowego od osób fizycznych” – wyliczył prof. Nita.

Gmina W tym starciu Gmina Goleniów zajęła ww 2020 r. 48 miejsce, choć jeszcze w 2019 r. byliśmy o 10 oczek wyżej, a w roku 2018 plasowaliśmy się w pierwszej dwudziestce (miejsce 13) .

Wszystko na to wskazuje, że świetność Gminy Goleniów pod rządami Roberta Krupowicza, zaczyna odchodzić w zapomnienie, zaś “pudrowanie” słabej kondycji opłaconymi certyfikatami, nic dobrego nie przyniesie ani Gminie, a tym bardziej jej mieszkańcom.

źródło
https://rankingi.rp.pl/rankingsamorzadow/2020
http://www.forum-ekonomiczne.pl/wp-content/uploads/2021/06/Ranking-Finansowy-2020.pdf
http://www.forum-ekonomiczne.pl/wp-content/uploads/2020/06/Ranking-finansowy-2019-3.pdf
http://www.forum-ekonomiczne.pl/wp-content/uploads/2020/07/RANKING-FINAN-2018-final.pdf

Foto źródło: https://www.facebook.com/burmistrz.robert.krupowicz

(red.)

Dodaj komentarz