Proszę Pana Burmistrza o przedstawienie koncepcji funkcjonowania obiektu „Rampa” po zakończeniu jego remontu. Jaka działalność ma w nim być prowadzona? Jaki podmiot będzie tą działalność prowadził? Czy w szczególności będzie to GDK? Jak będzie to załatwione organizacyjnie? Jaki skutek finansowy dla budżetu gminy jest przewidywany w wyniku przyszłej realizacji tego zadania? – pytał się w 2016 r. radny Ireneusz Zygmański.

Burmistrz Robert Krupowicz odpowiedział m.in. … budynek magazynowo – wyładowczy (tzw. Rampa) po adaptacji zostanie przeznaczony do celów kulturalnych. Na obecnym etapie w zamyśle jest aby w obiekcie po adaptacji mogło funkcjonować Stowarzyszenie Edukacyjno – Społeczno – Kulturalne Teatr Brama. … Na dzień dzisiejszy prawdopodobnym Zarządcą obiektu będzie Goleniowski Dom Kultury. …

Do pisma dołączono „Propozycję funkcji dla Rampy” z dokładnym opisem zakresu prognozowanej działalności kulturalnej.

W budynku Rampy planowano utworzyć:

 1. salę konferencyjną, spotkań z aneksem kuchennym
 2. 4 pomieszczenia biurowe z przeznaczeniem na:- biuro reprezentacyjne dyrektora Teatru z możliwością przyjmowania gości,

  – biuro dla księgowości Stowarzyszenia

  – biuro Stowarzyszenia (2 osoby) dla prowadzenia projektów międzynarodowych

  – archiwum i biblioteka Teatru z możliwością pracy biurowej dla wolontariatu międzynarodowego,

 3. zespół pomieszczeń socjalnych dla artystów i uczestników zajęć, czyli:- 2 garderoby

  – szatnia (dla 15 osób)

  – toalety (również dla biur)

  – pomieszczenie porządkowe

  – rekwizytornia

 4. salę treningową (min. 10 m x 12 m)
 5. magazyn oświetlenia, nagłośnienia, krzeseł oraz większych elementów scenicznych
 6. salę teatralno – muzyczno – koncertową (dla 250 osób)
 7. korytarz
 8. foyer ( możliwość wykorzystania zewnętrznego tarasu)
 9. korytarz dla widzów
 10. salę konferencyjno – kameralną z aneksem kuchennym (charakter klubokawiarni w celu wykorzystania pomieszczeń piwnicznych), czyli:- aneks w formie bufetu

  – mała scena

  – leżaki na wyposażeniu na potrzeby „ Kina pod chmurką”

  – stoliki i sofy

 11. toalety dla widzów

Wieża ciśnień miała być przeznaczona na:

 1. salę wystawową, czyli:- galerię

  – miejsce spotkań dla Stowarzyszenia Motocyklistów Goleniowskich (max. 20 osób)

  – harcówkę

 2. pomieszczenie realizacji dźwięku
 3. studio nagrań ( max. 10 osób w pomieszczeniu)

12 października 2018 r. zostają zawarte pomiędzy burmistrzem Robertem Krupowiczem a Marszałkiem Olgierdem Geblewiczem dwie Umowy:

1) o dofinansowanie Projektu „Rampa – Kultura – stworzenie wielofunkcyjnej przestrzeni w centrum miasta Goleniów i nadanie jej nowych funkcji społeczno – kulturalnych poprzez rewitalizację zdegradowanej infrastruktury pokolejowej”.

Całkowite wydatki projektu zostały oszacowane na kwotę 8 052 091,42 zł.

Całkowite wydatki kwalifikowane Projektu miały wynieść 6 411 974,91 zł, z tego dofinansowanie kwalifikowanych kosztów bezpośrednich przewidziano do kwoty 3 914 439,80 zł.

2) o dofinansowanie Projektu „Nadanie nowych funkcji kulturalnych społecznych obiektowi wieży wodnej w Goleniowie – „Twierdza Design”

Całkowite wydatki projektu zostały oszacowane na kwotę 2 006 557,17 zł.

Całkowite wydatki kwalifikowane Projektu miały wynieść 1 992 679,67 zł z tego dofinansowanie kwalifikowanych kosztów bezpośrednich przewidziano do kwoty 1 295 241,75 zł.

W jednym i drugim przypadku Beneficjent miał obowiązek zamieszczenia na swojej stronie internetowej krótkiego opisu Projektu, obejmującego jego cele i rezultaty.

W jednym i drugim przypadku Beneficjent był zobowiązany do podkreślenia wsparcia finansowego ze środków UE.

Zajrzeliśmy na stronę www.goleniow.pl.

W okienko wyszukiwarki wpisaliśmy hasło „Rampa kultura” i … i oto co się ukazało naszym oczom? Opis okraszony zdjęciami, ale TYLKO Projektu o dofinansowanie „Nadanie nowych funkcji kulturalnych społecznych obiektowi wieży wodnej w Goleniowie – „Twierdza Design”.

Jak to możliwe, że opisu dofinansowania Projektu „Rampa – Kultura – stworzenie wielofunkcyjnej przestrzeni w centrum miasta Goleniów i nadanie jej nowych funkcji społeczno – kulturalnych poprzez rewitalizację zdegradowanej infrastruktury pokolejowej” na stronie Gminy Goleniów nie sposób odnaleźć? Może dlatego, że ten akurat Projekt pochłonął większą pulę pieniędzy z gminnej kasy jak przewidywano?

Zanim dyrektor GDK (osoba, która teoretycznie samodzielnie gospodaruje nabytą i przydzieloną częścią mienia) przejął we władanie budynki przy ul. Dworcowej 1, znał już „prośbę” burmistrza, która brzmiała

 

Na stronie pozyskajkapitał.pl przy opisie „ Rampa-kultura – stworzenie wielofunkcyjnej przestrzeni w centrum miasta Goleniów i nadanie jej nowych funkcji społeczno-kulturalnych poprzez rewitalizację zdegradowanej infrastruktury pokolejowej” przeczytamy m.in. , że „ … Projekt nie przewiduje przeznaczenia pow. dla działalności gospod. … „

Projekt nie przewiduje przeznaczenia powierzchni dla działalności gospodarczej .

Nie ważne. Dyrektor Goleniowskiego Domu Kultury, jako zarządca i Rampy i Twierdzy, ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na: Najem powierzchni użytkowej z przeznaczeniem na prowadzenie Kawiarni w budynku Goleniowskiego Domu Kultury- Rampa Kultura, znajdującego się na ul. Dworcowej 1a, 72-100 Goleniów.

Oferent za wynajem Kawiarni zaproponował stawkę czynszu w wysokości 41 zł za m2. Wszelkie wpływy z dzierżawy (informacja pozyskana od dyrektora GDK) mają być przeznaczone na utrzymanie obiektów Rampy i Twierdzy oraz na naprawy wynikające z codziennego użytkowania.

Takie ciekawostki.

Na stronie Teatru Brama przeczytamy m.in., że „Po trzech latach starań o środki i długim remoncie Teatr Brama, wraz ze Stowarzyszeniem, przeniósł się do nowej siedziby – Rampy Kultura i Twierdzy Design. W budynku znajdują się zaplecza biurowe i magazynowe, kawiarnia oraz sala treningowa i widowiskowa. … „ . Umową Użyczenia nr 9b/2021 z dnia 07.05.2021 r. Goleniowski Dom Kultury oddał Stowarzyszeniu Teatr Brama we władanie tylko jedno pomieszczenie, a mianowicie biuro nr 4.

Dziwnym zbiegiem okoliczności członek organu nadzoru Stowarzyszenia Teatr Brama ( KRS 0000230746) oraz dyrektor Goleniowskiego Domu Kultury noszą te same imiona i nazwisko oraz urodziły się pod tą samą datą, a członek Stowarzyszenia Rock Hard Ride Free nosi to samo imię i nazwisko co pracownik i bliski kolega Marszałka Olgierda Geblewicza . Przypadek?

Stowarzyszenie Rock Hard Ride Free w Goleniowie 20.01.2020 r.

 1. Cele Stowarzyszenia:a) propagowanie muzyki rockowej

  b) organizowanie koncertów i festiwali rockowych

Źródło:

(red.)

Dodaj komentarz