Działkę zakupiliśmy ze środków z funduszu sołeckiego – pisze administrator strony „Miękowo” na portalu społecznościowym FB.

Od 2018 r. Rada Miejska w Goleniowie nie wyraża zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Goleniów środków stanowiących fundusz sołecki.

Co roku w budżecie Gminy wyodrębniany jest  za to budżet dla sołectw, który jest rocznym planem finansowym stanowiącym realizację wydatków regulowanych  Regulaminem prowadzenia gospodarki finansowej wydatków jednostek pomocniczych – sołectw”.

http://bip.goleniow.pl/unzip/goleniow_19573/12_03_2019_10_22_38SKM_C25819031210220.pdf

Od tego czasu sołectwa, zgodnie z zapewnieniami burmistrza i skarbnika, mogą kumulować przyznawane co roku środki na planowany cel.

Wróćmy jednak do historii zakupu działki dla sołectwa Miękowo.

Na posiedzeniu XXIII sesji Rady Miejskiej w Goleniowie podczas dyskusji w sprawie zmian budżetu Gminy rozpoczęła się krótka dyskusja:

Radny Krzysztof Zajko – „Panie Skarbniku mam pytanie, na co ta działka i jaka powierzchnia i gdzie ta działka” ?

Skarbnik Gminy Goleniów Mirosław Guzikiewicz „Tą działkę sołectwo negocjuje już chyba od dwóch, czy trzech lat. To jest działka, która sąsiaduje z obecną działką jaką ma sołectwo. Bezpośrednio działka przy drodze. Także działka, która jest i to jest sąsiednia działka przy drodze głównej, jakby powiększenie tego placu. Chyba 600 m2 podajże”

Radny Krzysztof Zajko – „Te 5 000 zł wystarczy” ?

Skarbnik Gminy Goleniów Mirosław Guzikiewicz – „25 000 zł” (pisownia oryginalna)..

 Już na podstawie powyższej dyskusji można domniemywać, że fundusz na zakup działki nie pochodził ze środków przyznanych sołectwu Miękowo na 2020 r.

 W dokumencie zatytułowanym „ SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI BUDŻETU GMINY GOLENIÓW ORAZ INFORMACJA O MIENIU KOMUNALNYM GMINNY GOLENIÓW W ROKU 2020 „ (pisownia oryginalna) nie znajdziemy w załączniku nr 19 dotyczącym wydatków inwestycyjnych kwoty 25 050, 00 zł „wysupłanej” z budżetu  jednostki pomocniczej.

Ciekawa jest lektura załącznika nr 18 Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy na 2020 rok – WYDATKI NA 31.12.2020R.

Sołectwo Miękowo

Planowana kwota przyznanych środków na 2020 r. to 20 600,00 zł

Po zmianach w budżecie kwota wzrosła do 32 254,00 zł

Kwota wykorzystana to aż 4 492,22 zł.

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan – 12 000,00 zł

Plan po zmianach – 25 050, 00 zł

WYKONANIE – 0,00 zł

http://bip.goleniow.pl/unzip/goleniow_24660/07_04_2021_10_49_20_sprawozdanie_z_wykonania_budzetu_2020-sig-sig.pdf

Z powyższych danych jasno wynika, że działka na rozbudowę placu zabaw w Miękowie została zakupiona ze wspólnych środków mieszkańców Gminy Goleniów.

Na tym ma polegać racjonalne gospodarowanie przez burmistrza Roberta Krupowicza funduszami? Sołectwo, którego mieszkaniec jest radnym z Klubu Roberta Krupowicza może liczyć na dodatkowe bonusy finansowe dla swojej wsi?

Zastanawiające, że pozostałe sołectwa muszą „ciułać grosz do grosza” aby zakupić droższą zabawkę na plac zabaw, wybudować wiatę, przeprowadzić większy, ale nie nagły, remont świetlicy, zakupić nagłośnienie z wyższej półki itp., itd.  Dla nich burmistrz nie ma pieniędzy na przyspieszenie realizacji potrzeb inwestycyjnych.

Ten podział na „równych i równiejszych” w systemie „im jesteś większy tym mniej dostaniesz” przejawia się w przyznawanych środkach finansowych przypadających sołectwom.

I tak np. na jednego mieszkańca w 2021 r. :

  • sołectwo Miękowo otrzyma 98,36 zł (245 mieszkańców)
  • sołectwo Kąty otrzyma 98,00 zł (247 mieszkańców)
  • sołectwo Kliniska Wielkie otrzyma  36, 79 zł (1472 mieszkańców)
  • sołectwo Lubczyna otrzyma 72,92 zł (577 mieszkańców)
  • sołectwo Mosty otrzyma 46,17 zł ( 1173 mieszkańców)
  • sołectwo Święta otrzyma 95,65 zł (261 mieszkańców)
  • sołectwo Rurzyca otrzyma 58,80 zł ( 921 mieszkańców)
  • sołectwo Żółwia Błoć otrzyma 87,07 zł (329 mieszkańców

Chyba tylko dzięki temu, że Rada nie uchwaliła budżetu na 2021 r. mamy na BIP udostępnioną informację, która nie była publikowana od 2018 r.

Informacja o wysokości środków przypadających na dane sołectwa oraz o wysokości kwoty bazowej przekazywanej właściwemu wojewodzie przez burmistrza w roku poprzedzającym rok budżetowy – TABELA

(red.)

 

Dodaj komentarz