Odszkodowanie to świadczenie, które należy się poszkodowanemu za wyrządzenie szkody od podmiotu prawa cywilnego (np. osoby fizycznej, osoby prawnej, w tym Skarbu Państwa), który tę szkodę wyrządził lub ponosi za nią odpowiedzialność.

B&W Kancelaria Prawna specjalizuje się w zakresie dochodzenia odszkodowań i ochronie prawnej osób fizycznych oraz przedsiębiorstw. Od wielu lat świadczymy profesjonalne usługi polegające na dochodzeniu odszkodowań.

Nasza Kancelaria w sposób kompleksowy: uzyskuje i przygotowuje stosowne dokumenty, zgłasza szkody, pełni nadzór nad właściwą likwidacją szkody, a także dopilnowuje wypłaty poszkodowanym należnych im tytułem odszkodowań kwot pieniężnych. Dochodzimy odszkodowań zarówno polubownie, jak i na drodze sądowej.

Zakres współpracy z poszkodowanymi:

reprezentowaniu osób poszkodowanych w wypadkach przed zakładami ubezpieczeń i sądami powszechnymi na całym etapie likwidacji szkody i postępowania sądowego – odszkodowania wypadkowe, świadczeniu doraźnej pomocy prawnej w zakresie spraw odszkodowawczych, informowaniu i udzielaniu niezbędnych porad związanych z tematem odszkodowań, analizie posiadanej dokumentacji pod kątem rozmiaru szkody i zasadności roszczenia.

Zapewniamy profesjonalną pomoc w uzyskaniu należnego odszkodowania od firm ubezpieczeniowych, podmiotów gospodarczych, instytucji państwowych oraz osób fizycznych. W ramach przyjętego zlecenia i w oparciu o udzielone pełnomocnictwo starannie kompletujemy wszystkie dokumenty niezbędne do należytego sformułowania roszczenia.

W razie zaniżenia odszkodowania konsekwentnie wnioskujemy o jego uzupełnienie poprzez przedstawienie prawnej argumentacji. W razie konieczności, gdy ubezpieczyciel odmawia zapłaty odszkodowania bądź bezzasadnie zaniża składamy pozew. Pilnujemy, aby zostały dochowane wszelkie terminy wiążące zakład ubezpieczeń (m.in. zasadniczy 30 dniowy termin na wypłacenie odszkodowania).

Dochodzimy roszczeń z tytułu następujących zdarzeń:

  • wypadek komunikacyjny,
  • wypadek przy pracy,
  • dochodzenie roszczeń z polisy na życie,
  • odmowa przez ubezpieczyciela wypłaty odszkodowania
  • niewłaściwe wykonanie usług turystycznych,
  • błąd w sztuce lekarskiej,
  • wypadki losowe,
  • oraz wiele innych.

Porady Goleniów.net

Jak anulować kredyt we FRANKACH ?

 

( red.)

Artykuł sponsorowany

Dodaj komentarz