Ul. Metalowa może się uda – Video

20-07-2021 r. o godzinie 11:11 Gmina Goleniów zamieściła ogłoszenie o zamówieniu – Budowa ulicy Metalowej wraz z łącznikiem na odcinku od ul. Metalowej do ul. Nowogardzkiej w Goleniowie.

Przedmiot zamówienia obejmuje:
a) roboty przygotowawcze,
b) roboty drogowe, w tym:
– jezdnia o nawierzchni z asfaltowej o szerokości 6,00 m,
– ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 2,50 m,
– ciąg pieszy po stronie północnej ul. Metalowej szerokości 2,00 m,
– zatoki parkingowe dla samochodów ciężarowych przy zakładach produkcyjnych,
– droga manewrowa o szerokości 5 m i nawierzchni asfaltowej i parking dla samochodów osobowych,
– zatoki parkingowe dla samochodów osobowych po północno-wschodniej stronie ul. Metalowej,
– zjazdy gospodarcze.
c) budowa kanalizacji deszczowej,
d) budowa sieci wodociągowej,
e) budowa sieci kanalizacji sanitarnej,
f) oświetlenie uliczne,
g) budowa kanałów technologicznych,
h) zieleń:
-usunięcie drzew i krzewów,
-wykonanie nasadzeń kompensacyjnych,
-pielęgnacja nasadzeń w okresie 3 lat (odchwaszczanie, ściółkowanie, nawożenie, nawadnianie,
zabezpieczenie roślin na zimę oraz dodatkowe zabiegi pielęgnacyjne).

Przewidywany okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej wynosi 321 dni.

Przypomnijmy, że Gmina Goleniów w roku ubiegłym zrezygnowała z otrzymanego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych dofinansowania w wysokości 4 948 752,86 zł, przy ogólnej wartości projektu w wysokości 9 897 505,72 zł.

W tym roku dofinansowanie ma wynieść zaledwie 804 632,10 zł, przy ogólnej wartości projektu w wysokości 9 901 909,72 zł.

Termin otwarcia ofert został wyznaczony na dzień 04-08-2021 r.

Link do ogłoszenia

Mamy nadzieję na szybkie zakończenie tej potrzebnej inwestycji, szkoda tylko, że władze miasta przeciągły finalizację przy okazji tracąc spore dofinansowanie ze strony Państwa. Nie rozumiemy po co były te wszystkie dziwne zagrywki, na protesty mieszkańców?  Po co burmistrz robił schody radnym? Żeby nagle wyskoczyć jak Filip z konopi. Tak czy inaczej oby finał inwestycji był szybki i ukończony w terminie, zważywszy na inną sztandarową inwestycję , która wlecze się jak flaki z olejem.

 

Dla przypomnienia problemu przedstawiamy materiał z przed czterech lat

(red.)

Dodaj komentarz