Regaty otwarcia sezonu w Lubczynie 22.05.2021 r.

Zawiadomienie o regatach
O Złotą Kotwice Dyrektora OSIR – regaty otwarcia sezonu Lubczyna 22.05.2021 r.

1. ORGANIZATOR
Gmina Goleniów
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Goleniowie.

2. PRZEPISY
Regaty towarzyskie rozegrane zostaną zgodnie z Przepisami Regatowymi /PRŻ 2021 – 2024/, niniejszym
zawiadomieniem o regatach, Instrukcją Żeglugi.
3. KLASY
– OPEN do 7 m
– OPEN od 7 m – do 9m
– OPEN pow 9 m

4. TERMIN I MIEJSCE REGAT ORAZ SCENARIUSZ GODZINOWY
Regaty odbędą się 22 maja 2021 r. na akwenie Jeziora Dąbie, start i meta – Marina Lubczyna.
Program minutowy
9.00 – 10:00 zgłoszenia do regat:
a) klasa otwarta do 7 m
b) klasa otwarta od 7 m-9 m
c) klasa otwarta pow 9 m
10:30 Start do regat
16.30 Uroczyste otwarcie sezonu żeglarskiego 2021,
– Podniesienie bandery,
– Podsumowanie regat i wręczenie nagród,

5. ZGŁOSZENIA I WPISOWE
1. Zgłoszenia do regat przyjmowane będą w dniu regat w godzinach 9.00 – 10.00, w biurze regat – Bosmanat Marina
Lubczyna. Druk formularza dostępny będzie w biurze regat w czasie przyjmowania zgłoszeń.
2. Wpisowe do regat
 klasy OPEN – 50 zł od załogi,
6.INSTRUKCJA ŻEGLUGI
Instrukcja Żeglugi dostępna będzie w biurze regat w dniu 22.05.2021 od godziny 9.00

7. NAGRODY
– Puchary,
– Dyplomy,
– Nagrody rzeczowe – wśród uczestników, którzy ukończą regaty zostaną rozlosowane nagrody

 

8. ADRES ORGANIZATORA
Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Sportowa 25
72-100 Goleniów
tel.91 – 418 21 04
9. Biuro regat Marina Lubczyna – Bosmanat
ul. Żeglarska 2
72-105 Lubczyna
tel. 91 – 419 16 12
10. Zasady bezpieczeństwa

Wydarzenie organizowane zgodnie z zasadami reżimu sanitarnego związanego z COVID-19. Obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa czyli noszenia maseczek, oraz zachowania dystansu min. 1,5 metra. Przed wejściem na teren wydarzenia należy zdezynfekować ręce, płyn do dezynfekcji dostępny jest na terenie wydarzenia.

Dodaj komentarz