Gminne kluby sportowe dofinansowane …

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 t.j., 572, 1463 i 1688) oraz art. 8 ust. 2 Uchwały XIX/225/16 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Goleniów,

zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyznaje się klubom sportowych dotację celową na wsparcie rozwoju sportu w Gminie Goleniów:

UKS „BARNIM” Goleniów 345 000 zł,

MKS „INA GOLENIÓW” 290 000 zł,

SSW „TAURUS” Goleniów 132 000 zł,

STOWARZYSZENIE GOLENIOWSKIEJ SIATKÓWKI Goleniów 100 000 zł,

LOK KSS „TARCZA” Goleniów 97 000 zł,

OKS „CENTER MD” Goleniów 95 000 zł,

KLUB SPORTOWY „HANZA” Goleniów 75 000 zł,

UKS „LEŚNIK” Kliniska 60 000 zł,

UKS „OLIMPIJCZYK” Kliniska Wielkie 45 000 zł,

LUKS „PROMIEŃ” Mosty 36 000 zł,

LUKS „KARATE” Goleniów 25 000 zł.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy i Dyrektorowi Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

To Burmistrz podejmuje decyzję o dotacjach

(red.)

Dodaj komentarz