16 grudnia 2020 r. na XXVI sesji Rady Miejskiej w Goleniowie radny Krzysztof Zajko złożył wniosek następującej treści ” Proszę o wykaz wniosków złożonych do projektu budżetu w roku 2020 na rok 2021, jakie wnioski zostały złożone przez mieszkańców, organizacje.”
W odpowiedzi, którą wytworzył Sekretarz Gminy, a sygnował II zastępca burmistrza (nota bene zgodnie z przyjętym Regulaminem Organizacyjnym Urzędu odpowiedzi na wnioski, zapytania interpelacje radnych ma podpisywać burmistrz lub jego I zastępca) radny jest informowany, że “… w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie nie jest prowadzony jednolity wykaz wniosków składanych do projektu budżetu Gminy Goleniów na dany rok. ”

Odpowiedź na wniosek

Powyższa odpowiedź świadczy o ignorowaniu przez burmistrza, który nadzoruje pracę Urzędu, zapisów § 2 uchwały Nr XVII/183/12 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 22 lutego 2012 r. lub celowym wprowadzaniu w błąd radnego oraz mieszkańców.

Prawda jest taka, że Wnioski do budżetu wpływające do Biura Obsługi Interesanta mają być rejestrowane
i przechowywane u Skarbnika Gminy.
Dodać należy, że każdy wniosek/skarga/podanie/petycja przechodzi proces rejestracji w BOI.
Rejestr wniosków budżetowych jest spisem:
1) centralnym,
2) jawnym,
3) podzielonym wg działów klasyfikacji budżetowej,
4) zawierającym w szczególności dane: datę wpływu, wnioskodawcę, zakres przedmiotowy, wydział nadzorujący realizację.

Uchwała 1 – dokument

Załącznik do Uchwały 1 – dokument

Uchwała zmieniająca – dokument

Jest jeszcze jeden kwiatek do kożucha w tej całej historii. Otóż “W posiedzeniu Komisji Budżetu, na którym opiniowany jest projekt budżetu gminy, uczestniczą z głosem doradczym przewodniczący pozostałych Komisji Rady.”  Z zapisów Protokołu 12/20 z posiedzenia Komisji Budżetu nie wynika aby brali w niej udział przewodniczący pozostałych Komisji Rady.
Link do Protokołu – http://bip.goleniow.pl/unzip/24017.dhtml

(red.)

Dodaj komentarz