Nowe gniazda lęgowe dla rybołowów w nadleśnictwie Kliniska – VIDEO

Dzięki porozumieniu podpisanemu w grudniu między Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi oraz Lasami Państwowymi kolejne platformy pod gniazda lęgowe dla rybołowów zostaną zainstalowane na słupach linii najwyższych napięć.

PSE wspólnie z Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych realizują od 2018 roku projekt ochrony rybołowa – jednego z najrzadszych ptaków drapieżnych w Polsce. W ramach współpracy zainstalowano 5 specjalnych platform na terenach województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego i wielkopolskiego. Kolejne 3 będą umieszczone w 2021 roku na terenie nadleśnictw Gryfino i Kliniska. Instalacje zostaną zamontowane w oparciu o najwyższe standardy bezpieczeństwa na słupach energetycznych linii najwyższych napięć: 400 kV Krajnik-Vierraden, 220 kV Krajnik-Glinki oraz 220 kV Krajnik-Police.

„W porozumieniu z leśnikami stwierdziliśmy, że dobrym rozwiązaniem będzie wykorzystanie naszej infrastruktury elektroenergetycznej, ponieważ na słupach energetycznych ptaki chętnie budują swoje gniazda. Tutaj mam na myśli rybołowa, którego jest niewiele w naszym kraju, a bardzo nam zależy, aby ta populacja nie tylko się utrzymała, ale się zwiększała” – powiedziała Beata Jarosz-Dziekanowska, rzecznik prasowy PSE.

Jak wynika z danych Komitetu Ochrony Orłów, na terenach Polski obecnie żyje zaledwie 26 par lęgowych rybołowa – głównie w pasie przygranicznym z Niemcami. Montowanie nowych platform ma zachęcić ptaki do założenia gniazda i wyprowadzenia lęgu.

„Na terenie Niemiec zaobserwowano, że rozród i w ogóle sukces lęgowy odbywa się w oparciu o gniazda, które znajdują się na słupach energetycznych. Tam 70 proc. populacji rybołowa gniazduje właśnie na nich. Dlatego kontynuujemy współpracę z PSE. Mamy nadzieję, że nasze działania na rzecz rybołowa zakończą się sukcesem, tak jak miało to miejsce w przypadku bielika, u którego zaobserwowaliśmy wzrost populacji z 200 do 1400 par ptaków” – podkreślił Andrzej Konieczny, dyrektor generalny Lasów Państwowych.

„Współpraca z Lasami Państwowymi jest wyrazem zaangażowania naszej firmy w projekty z obszaru zrównoważonego rozwoju. Dbałość o środowisko naturalne, w otoczeniu którego znajduje się infrastruktura przesyłowa najwyższych napięć, jest jednym z priorytetów PSE i ważnym elementem naszej strategii rozwoju. Jako firma pełniąca szczególną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego kraju, jesteśmy dumni z faktu, że możemy – wspólnie z Lasami Państwowymi – kontynuować nowatorski program na rzecz ochrony tak rzadkiego gatunku, jakim jest rybołów” – zaznaczyła Beata Jarosz-Dziekanowska, rzeczniczka prasowa PSE.

Platformy lęgowe powstają w ramach projektu „Ochrona rybołowa Pandion haliaetus na wybranych obszarach SPA Natura 2000 w Polsce” realizowanego przez Lasy Państwowe i Komitet Ochrony Orłów, który w ciągu 2 lat zamontował ok. 240 sztucznych gniazd na terenach leśnych. Łączny budżet projektu to ok. 1,4 mln euro, z czego 60 proc. pochodzi ze środków unijnego programu LIFE.

Z programu finansowane są również prace naukowe prowadzone przez ornitologów, którzy do badania ptaków wykorzystują najnowocześniejsze technologie: nadajniki satelitarne, fotopułapki i testy genetyczne.

Źródło informacji: PAP MediaRoom

Dodaj komentarz