Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Goleniowie w dniu 14 kwietnia 2021 r.

Porządek posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Goleniowie w dniu 14 kwietnia 2021 r.

1. Sprawy regulaminowe (otwarcie obrad i stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku posiedzenia, zmiany do porządku posiedzenia).

2. Wniosek mieszkańca Gminy Goleniów o wyjaśnienie wskazanych w uzasadnieniu wątpliwości z dnia 05 lutego 2021 r.

3. Skarga mieszkanki Gminy Goleniów na Dyrektora SP 1 z dnia 20 marca 2021 r.

4. Skarga mieszkanki Gminy Goleniów na Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 24 marca 2021 r.

5. Skarga na działanie Burmistrza przekazana przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w dniu 29 marca 2021 r.

6. Skarga na działanie Burmistrza przekazana przez Rzecznika Praw Dziecka w dniu 29 marca 2021 r.

7. Skarga na Dyrektora SP 1 przekazana przez Rzecznika Praw Dziecka w dniu 29 marca 2021 r.

8. Skarga mieszkanki Gminy Goleniów na Dyrektora SP 1 z dnia 01 kwietnia 2021 r.

9. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

10. Zakończenie posiedzenia.

 

Dodaj komentarz