Plan zagospodarowania przestrzennego, jak twierdzi Pan Burmistrz Banach, jest kluczowym narzędziem aby w naszym mieście nigdy więcej nie doszło do chaosu i rozgardiaszu urbanistycznego.

Certyfikowane Oleje Najwyższej Jakości skupisz stacjonarnie w Sklepie Konopny Listek Goleniów ul. J. Matejki 3B

Na poparcie swojej tezy, podczas ostatniego posiedzenia Rady Miejskiej, w bardzo skrupulatny oraz obrazowy sposób zaprezentował Wysokiej Radzie, a także mieszkańcom czym może skończyć się brak przyjęcia miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego.

Jako przykład bubla, który powstał bez ładu i składu, wskazał inwestycje zabudowy w kwartale ulic Nadrzecznej, Matejki, Szczecińskiej, która opierała się jedynie na koncepcji, a nie na planie zagospodarowania przestrzennego. Koncepcja była opracowana i włączona do aktów notarialnych sprzedaży terenów, tak aby kupujący realizowali miasto funkcjonalne, estetyczne, a przede wszystkim spójne.

Jak się okazało, koncepcja to jedynie czyjaś wizja i w żaden sposób nie nakłada na inwestorów obowiązku jej realizacji. Skutki braku podporządkowania się zamysłom urbanistów i planistów możemy dostrzec porównując plany z rzeczywistością ( patrz galeria nr 1 ).

Według idei cała zabudowa przy ulicy Nadrzecznej miała być spójna, harmonijna, o charakterze otwartym.

To co mamy dziś rzeczywiście totalnie odbiega od tego co miało tu powstać.

Dlaczego więc Radni Opozycyjni tak bardzo stają okoniem i bronią się ile tchu przed przyjęciem planu ? Ciekawe …

 

Spacerkiem wzdłuż rzeki Iny

red. Kamila Piwowarska

 

 

One thought on “Bez ładu, bez składu i spójności

  • Już przynajmniej 20 lat wbijamy jako Goleniow.net do głów radnych i włodarzy potrzebę opracowania Planu Zagospodarowania Przestrzennego oraz planu przynajmniej na 50 lat naprzód Rozwoju miasta Goleniowa . Jakoś do tej pory w tych dziwnych urzędniczych głowach i radnych nie może zaświtać myślenie Pro rozwojowe miasta. Budynki powstają bez składu i ładu bez jakiejkolwiek przemyślanej koncepcji urbanizacji miasta, nie tylko na powierzchni ale i pod powierzchnią gruntu , nie mówiąc o sieci dróg komunikacyjnych. Bajzel jaki jest w tej w tej materii w naszym mieście jest niedopisania. Władze wykazują wręcz ZEROWE pojęcie o zarządzaniu w tej kwestii miastem i gminą. Szkoda słów. A teraz zwala Burmistrz winę na radnych opozycji to istne kuriozum !

Dodaj komentarz