Partia Konfederacja zarejestrowała legalny protest w sprawie drastycznych podwyżek cen za wywóz śmieci w Gminie Goleniów. Protest, na który zapraszają odbędzie się w poniedziałek 24 sierpnia 2020 r w godzinach 15:00 – 16:00 na Placu Lotników pod Urzędem Gminy i Miasta w Goleniowie. Konfederaci zapraszają wszystkich mieszkańców aby wraz z nimi zaprotestowali tuż przed sesją Rady Miasta. Im więcej ludzi zbierze się pod urzędem tym zapewne będzie większy wpływ na decyzję radnych.

Zaznaczyć należy, że Gmina Goleniów po planowanych podwyżkach będzie mieć chyba najdroższe koszty wywozu śmieci w całym województwie. Przy planowanej podwyżce, opłata wynosić będzie 31 zł od osoby , co dla rodziny czteroosobowej stanowić będzie kwotę 124 zł. Tak drastyczne podwyżki, czyli o prawie 400% budzą bardzo duże wątpliwości ich zasadności u większości mieszkańców gminy. Obserwując cały cykl niejasnych posunięć w sprawie rozwiązań śmieciowych przez naszą radę, przewlekłość działań oraz gmatwanie w obliczeniach kosztów przez Burmistrza Roberta Krupowicza , również uważam że sprawa wymaga dogłębnego wyjaśnienia. Liczę na to, że w sprawie tej radni opozycyjni powiadomią Najwyższą Izbę Kontroli w celu wyjaśnienia wątpliwości.

Andrzej Bugajski

Dodaj komentarz