Sprawa dotyczy: wniosku zgłoszonego na LXI sesji Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 24 maja 2023r., przez radną Dorotę Chodyko.

W odpowiedzi na wniosek zgłoszony na LXI sesji Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 24 maja 2023r., pragnę Panią zapewnić, że znany jest mi stan dróg gruntowych na terenie Gminy Goleniów, który jak sama Pani zauważyła, w dużej mierze zależny jest od warunków atmosferycznych. Tygodnie suszy, przeplatane intensywnymi opadami deszczu powodują, że powierzchnia dróg gruntowych diametralnie się zmienia. Deszczowa jesień, mróz i szybka odwilż z opadami deszczu skutkowała powstaniem ubytków i licznych kałuż.
Dziś gruntówki.. pokrywa suchy piasek, będący konsekwencją długotrwałego okresu bez opadów. Taki stan rzeczy bywa niezwykle uciążliwy, dlatego nie zapominam o potrzebach mieszkańców wsi i sukcesywnie, w miarę posiadanych środków finansowych, przystępuję do przebudowy dróg gminnych. Marzeniem moim jest utwardzenie wszystkich odcinków gruntowych, na co niestety brakuje finansów.

Zapewniam Panią zatem, że jak co roku, podczas tworzenia budżetu gminy Goleniów, będę zabiegał o pozyskanie jak największych środków na przebudowę dróg gruntowych. Ostateczna decyzja należeć będzie jednak do radnych.
W tym miejscu przypomnę również, że kolejność w jakiej przebudowywane są drogi gruntowe wskazuje powołany w tym celu Zespół Komisji Budżetu i Gospodarki Gminnej do spraw oceny potrzeb inwestycyjnych obszarów wiejskich. Dzięki decyzji ww. Zespołu, w bieżącym roku rozpoczęły się prace nad utwardzeniem drogi gminnej położonej w miejscowości Żółwia Błoć (dz. dr nr 322, obręb geodezyjny Żółwia Błoć).

Robert Krupowicz – Burmistrz Miasta i Gminy Goleniów

Radna Chodyko podburza mieszkańców ?

(red.)

Dodaj komentarz