Pieniądze nie śmierdzą, nawet dla obywatela Krupowicza

Robert Krupowicz jest nie tylko burmistrzem Gminy Goleniów. Robert Krupowicz jest także wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki “Uzdrowisko Świnoujście” S.A.

Z oświadczenia majątkowego Roberta Wiesława Krupowicza wynika, że zasiadanie w Radzie Nadzorczej “Uzdrowiska Świnoujście” Spółka Akcyjna z siedzibą w Świnoujściu, wiąże się z uzyskiwaniem dochodu. W roku 2019 była to kwota 29.955,99 zł.

Robert Wiesław Krupowicz, jako osoba ubezpieczona, od 01 lipca 2020 r., z przerwą na urlop wypoczynkowy i jednodniowy powrót do pracy, do lutego 2021 r. przebywał w ciągłości na zwolnieniach chorobowych.

Robert Wiesław Krupowicz jako burmistrz Gminy Goleniów w czasie absencji chorobowej nie wykonywał swoich obowiązków i starał się jak najmniej udzielać na portalu społecznościowym Facebook, za to jako wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej “Uzdrowiska Świnoujście” takich oporów już nie miał i 03 lipca 2020 r., 11 września 2020 r. i 30 listopada 2020 r. brał czynny udział w posiedzeniach za co zapewne otrzymał wynagrodzenie.

(red.)

Dla wyjaśnienia

W trakcie trwania zwolnienia osoba ubezpieczona nie powinna, w okresie niezdolności do pracy, podejmować pracy zarobkowej lub wykonywać pracy niezgodnej z celem zwolnienia.

Podstawowy cel zwolnienia lekarskiego to regeneracja w celu jak najszybszego powrotu do pracy. Wszelkie czynności powodujące, że taki cel nie jest realizowany, godzą w dobro pracodawcy. Jeśli podczas zwolnienia lekarskiego pracownik może chodzić, istnieje wiele działań, które mogą spowodować naruszenie obowiązków pracowniczych.

Dodaj komentarz