Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP

 

Koła Gospodyń Wiejskich to absolutnie polski fenomen.
To bardzo ważne, żeby idąc z duchem czasu, kultywować lokalną tożsamość i pielęgnować tradycje.
Bardzo za to dziękuję.

Małżonka Prezydenta RP Agata Kornhauser-Duda

Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP organizowany jest przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Kancelaria Prezydenta RP jest organizatorem Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich
o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP.
Konkurs jest inicjatywą Małżonki Prezydenta RP i został objęty Jej Honorowym Patronatem.
Adresowany jest on do Kół Gospodyń Wiejskich, o których mowa w ustawie z dnia 9 listopada
2018 r. o kołach gospodyń wiejskich, a jego celem jest promocja i prezentacja wielopłaszczyznowej
działalności Kół.
W ramach dwuetapowego wydarzenia wyłonione zostaną najlepsze w Polsce Koła Gospodyń
Wiejskich, których działalność polegająca m.in. na podtrzymywaniu i utrwalaniu rodzimego
folkloru, tradycji i obyczajów regionalnych, wychowywaniu młodego pokolenia w poszanowaniu
tradycyjnych wartości, wspieraniu rozwoju przedsiębiorczości kobiet czy pielęgnowaniu historii
otoczenia, przyczynia się do budowania lokalnych więzi wspólnotowych oraz rozwoju tożsamości
regionalnej.
Etap wojewódzki odbędzie się w formule online. Zgłoszenia do Konkursu będą przyjmowane
w terminie od 2 do 23 marca 2021 r. Na podstawie oceny kart zgłoszeniowych oraz przesłanego
materiału audiowizualnego zostanie wytypowanych 16 Kół – po jednym z każdego województwa
– które zostaną zakwalifikowane do kolejnego etapu. Ogłoszenie wyników etapu wojewódzkiego
nastąpi w maju br.
Etap ogólnopolski planowany jest jako wydarzenie stacjonarne w dniu 19 czerwca 2021 r.
w siedzibie Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „MAZOWSZE” im. Tadeusza
Sygietyńskiego w Otrębusach. Tematem przewodnim etapu ogólnopolskiego Konkursu będą
regionalne zwyczaje oraz obrzędy ślubne i weselne. Ogłoszenie zwycięzców oraz wręczenie nagród
nastąpi podczas Dożynek Prezydenckich w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.
To wyjątkowe wydarzenie pozwoli na zaprezentowanie i przybliżenie aktywnej działalności,
osiągnięć oraz potencjału Kół Gospodyń Wiejskich.

Zainicjowany przez Małżonkę Prezydenta RP – Agatę Kornhauser-Dudę, został objęty Jej Honorowym Patronatem.

Nadrzędnym celem Konkursu jest ukazanie wielopłaszczyznowej działalności Kół Gospodyń Wiejskich w obszarach: społecznym, kulturalnym oraz edukacyjnym.

 

Konkurs ma także na celu prezentację i promocję aktywności KGW w zakresie:

  • działań prospołecznych, które spajają i aktywizują lokalne społeczności oraz wpływają na rozwój przedsiębiorczości kobiet,
  • kultywowania, popularyzowania i utrwalania najbardziej wartościowych kulturowych tradycji regionalnych, m.in. folkloru, tradycji kulinarnych oraz działalności rękodzielniczej,
  • przekazywania zainteresowania twórczością ludową kolejnym pokoleniom oraz wychowania młodzieży w duchu poszanowania tradycyjnych wartości.

Uczestnikami Konkursu mogą zostać Koła Gospodyń Wiejskich, o których mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz.U. 2018 poz. 2212, z późn. zm.) oraz zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich (KRKGW), prowadzonym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 

Konkurs składa się z dwóch etapów:

  1. wojewódzkiego
  2. ogólnopolskiego

W ramach Konkursu wyłonione zostaną najlepsze w Polsce Koła Gospodyń Wiejskich, których działalność przyczynia się do budowania lokalnych więzi wspólnotowych oraz rozwoju tożsamości regionalnej.

 

Ogłoszenie zwycięzców Konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi podczas Dożynek Prezydenckich w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.

 

Szczegółowe informacje dotyczące warunków uczestnictwa w Konkursie oraz zasad przeprowadzenia Konkursu, znajdują się w Regulaminie Konkursu [POBIERZLink otwiera się w nowej karcie przeglądarki].

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt poprzez adres e-mail: [email protected].

https://www.prezydent.pl/pierwsza-dama/konkurskgw/

Dodaj komentarz