Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 20.01.2021 r.

Porządek posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Goleniowie w dniu 20 stycznia 2021 r.

 1. Sprawy regulaminowe (otwarcie obrad i stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku posiedzenia, zmiany do porządku posiedzenia).

 1. Skarga radnego z dnia 02 listopada 2020 r. na pełniącego obowiązki Burmistrza Goleniowa Henryka Zajko.

 1. Pisma mieszkańców Gminy Goleniów zatytułowane „petycja” dotyczące opłaty śmieciowej.

 1. Petycja mieszkańca Gminy Goleniów z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie podwyżki opłaty za odbiór odpadów komunalnych.

 1. Wniosek mieszkańca Gminy Goleniów z dnia 08 grudnia 2020 r. w sprawie zbadania przez Radę Miejską regulaminu realizacji zadań komunalnych.

 1. Skarga pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleniowie (data wpływu do Biura Rady 09 grudnia 2020 r.)

 1. Petycja z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie równego uchwały w sprawie równego traktowania.

 1. Petycja z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie równego uchwały w sprawie równego traktowania.

 1. Petycja z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia uchwały.

 1. Sprawy bieżące i wolne wnioski:

– Wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 12 stycznia 2021 r.

 1. Zakończenie posiedzenia.

Dodaj komentarz