Śledczy szukają pokrzywdzonych w wyniku działań komornika

Policja w Szczecinie szuka osób, których długi egzekwowała jedna z miejscowych kancelarii komorniczych, a pieniądze nie trafiły mimo to do wierzycieli.

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Szczecinie, prowadzi postępowanie przygotowawcze przeciwko Marzenie M., podejrzanej m.in. o to, że w latach 2015–2018 pełniąc funkcję komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym Szczecin – Centrum w Szczecinie nie rozliczyła się właściwie z pobieranych na potrzeby postępowania egzekucyjnego zaliczek, przywłaszczyła wyegzekwowane od dłużników środki nie przekazując ich wierzycielowi, jak również prowadziła egzekucję, pomimo, że cała należność została przez dłużnika spłacona. W związku z powyższym osoby, które zostały pokrzywdzone w/w działaniami komornika proszone są o zgłoszenie tego faktu w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie albo Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie.

  • Kontakt telefoniczny: sekretariat Wydziału Dochodzeniowo Śledczego KWP w Szczecinie 47 7811825; 47 7811840
  • Kontakt e-mail  z prowadzącym postępowanie [email protected]

Dodaj komentarz