Na pewno 15 % prowizji? Czyli równe traktowanie sołtysów.

14 sierpnia 2019 r. na Komisji Budżetu i Gospodarki Gminnej Radna Danuta Faryniarz wniosła o przedstawienie informacji ile gratyfikacji otrzymują sołtysi poszczególnych sołectw.
Odpowiedź na wniosek radnej, zgodnie z ustawą i z obowiązującym Statutem, powinna być udzielona w ciągu 14 dni od zgłoszenia wniosku. Niestety pismo o sygnaturze WAS.0012.7.2019.MD zostało wytworzone dopiero 4 września 2019 r. – https://goleniow-bip.alfatv.pl/unzip/goleniow_20850/17_09_2019_10_39_26_245.pdf

Sołtysi Gminy Goleniów pobierają dietę, korzystają z telefonów komórkowych, roznoszą za wynagrodzeniem korespondencję, są inkasentami podatków od osób fizycznych.

Nadmienić należy, że zgodnie z uchwałą Nr XXIX/332/13 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 27 lutego 2013 r. wynagrodzenie za inkaso podatku rolnego, leśnego, podatku od nieruchomości i opłaty od posiadania psa wynosi 15 % od sumy zainkasowanych kwot.

W roku 2018 wysokość uzyskanych wpływów przez sołtysów z inkasa za podatki wyniosła 313 897,02 zł. Jak by nie liczyć, wynagrodzenie za inkaso w roku 2018 powinno wynieść 47 084,55 zł, jednak wyniosło 40 266 zł.

W Naszej Gminie jeden sołtys inkasuje 2 906,80 zł za 436 zł (brutto) prowizji, drugi przy inkasie w wysokości 3 135 zł otrzymuje 711 zł (brutto) prowizji, następny przy inkasie w wysokości 26 948 zł otrzymuje 2 442 zł (brutto) prowizji, zaś sołtys inkasujący 22 696 zł pobiera 3 252 zł (brutto) prowizji.
Otrzymane prowizje nie we wszystkich przypadkach, nawet po zaokrągleniu, stanowią 15 % od sumy zainkasowanych kwot.

W załączeniu przedstawiamy informację za lata 2015 – 2018 w zakresie wysokości uzyskanych wpływów przez sołtysów z inkasa za podatki w rozbiciu na poszczególne lata i sołectwa.

(red.)

 

Dodaj komentarz