Porządek posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Goleniowie w dniu 04 października 2021 r.

1. Sprawy regulaminowe (otwarcie obrad i stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku posiedzenia, zmiany do porządku posiedzenia).

2. Wniosek mieszkańca Gminy Goleniów z 21 marca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie nadania nazw urzędowych miejscowością z Gminy Goleniów.

3. Petycja mieszkańców miejscowości Mosty z 14 września 2021 r. (data wpływu do Biura Rady 22.09.2021 r.) w sprawie podjęcia prac mających na celu zakończenie sporu „śmieciowego” toczącego się w Radzie Miejskiej w Goleniowie i podjęcie prac zmierzających do zawarcia umowy z firmą odbierającą śmieci z terenu Gminy Goleniów.

4. Skarga mieszkańca Gminy Goleniów z dnia 08 września 2021 r. na Burmistrza Gminy Goleniów przekazana przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w dniu 22 września 2021 r.

5. Skarga mieszkanki Gminy Goleniów z 16 września 2021 r. na Burmistrza Gminy Goleniów przekazana przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w dniu 22 września 2021 r.

6. Skarga grupy radnych Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 14 września 2021 r. na Burmistrza Gminy Goleniów przekazana przez Wojewodę Zachodniopomorskiego
w dniu 22 września 2021 r.

7. Skarga mieszkańca Gminy Goleniów z dnia 27 września 2021 r. na nieprzestrzeganie przez Burmistrza Gminy Goleniów czasu pracy na zajmowanym stanowisku
w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie.

8. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

 

(red.)

 

Podobny artykuł

Kto bardziej nabroił Łebiński czy Skałecka ?

Dodaj komentarz