Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji RM w Goleniowie

Dzisiaj 23.11.2020 r. (poniedziałek) o godzinie 15:45 po raz pierwszy w historii Gminy Goleniów, wspólne posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – online, które będzie transmitowane na żywo.

W wyniku rozprzestrzeniania się pandemii Covid Rada Miejska będzie od dziś obradować w Komisjach i na Sesjach zdalnie. Posiedzenia będą transmitowane i udostępniane na kanale YT Gminy Goleniów.

 

 

Porządek posiedzenia Stałych Komisji Rady Miejskiej w Goleniowie w dniu 23 listopada 2020 r.

1. Sprawy regulaminowe (otwarcie obrad i stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku posiedzenia, zmiany do porządku posiedzenia).

2. Skarga mieszkańca Gminy Goleniów z dnia 24 lipca 2020 r. dotycząca naruszenia praworządności (Projekt uchwały z dnia 01 października 2020 r.)

3. Skarga mieszkańca Gminy Goleniów z dnia 28 września 2020 r. dotycząca naruszenia praworządności.

4. Wniosek mieszkańca Gminy Goleniów z dnia 11 września 2020 r. dotyczący nierozpatrzenia postulatu i wniosku.

5. Skarga mieszkanki Gminy Goleniów z dnia 30 października 2020 r. na Burmistrza Gminy Goleniów dotycząca braku odpowiedzi na wniosek o dostęp do informacji publicznej.

6. Skarga radnego z dnia 02 listopada 2020 r. na pełniącego obowiązki Burmistrza Goleniowa Henryka Zajko.

7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

8. Zakończenie posiedzenia.

 

A.B.

 

 

Dodaj komentarz