POROZMAWIAJMY O … tak brzmi początek zaproszenie skierowane do wszystkich tych, którzy przejawiają zainteresowanie w przedmiocie przyszłości naszego miasta pod względem jego rozwoju gospodarczego.
 Zapraszamy mieszkańców Żółwiej Błoci, Glewic, Marszewa, Goleniowa i wszystkich zainteresowanych na spotkanie konsultacyjno – informacyjne z udziałem Zastępcy Burmistrza Gminy Goleniów Tomasza Banacha, które odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i miasta w Goleniowie.  11 października 2022 r., o godz. 16.00 Tematem spotkania będzie teren na działkach u zbiegu ulicy Nowogardzkiej i obwodnicy wschodniej Goleniowa, wskazany pod opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego.
Spotkanie jest pokłosiem prośby jaką zgłosili radni na ostatniej Sesji Rady Miejskiej w czasie trwania dyskusji nad punktem; projekt uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Żółwia Błoć.

Centrum w Załomiu ruszy od 3 października

Kamila Chilkiewicz – Piwowarska

Dodaj komentarz