Zapraszamy do udziału w XXX Międzynarodowym Festiwalu Sztuki pięknej COLOR ART

 

Legenda dla przyszłych pokoleń

Festiwal jest imprezą cykliczną trwającą od 1990 roku, jest kontynuacją Międzynarodowego Festiwalu Dziecięcej Twórczości Plastycznej pod Patronatem Polskiego Komitetu Do Spraw UNESCO. Jego celem jest jak najszersze propagowanie wszelkich form twórczości plastycznej uprawianych przez młodych twórców. Prace zakwalifikowane do ekspozycji festiwalowej prezentowane będą w Goleniowskim Domu Kultury i w przestrzeni miejskiej. Festiwalowe prace pozostają także w ekspozycji licznych instytucji oraz przeznaczane na cele charytatywne.
Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkie chętne dzieci oraz młodzież. Przyjmujemy zgłoszenia od osób indywidualnych, placówek edukacyjnych, instytucji kultury oraz szkół. Laureaci konkursu wraz z opiekunami są zapraszani do udziału w  nadmorskich warsztatach artystycznych w ramach finału  Festiwalu Color Art.

ORGANIZATOR
Goleniowski Dom Kultury,
ul. Słowackiego 1, 72-100 Goleniów
tel. 91/ 418 26 88
www.gdk.goleniow.pl

PATRONAT HONOROWY
Polski Komitet Do Spraw UNESCO w Warszawie

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie.
Starostwo Powiatowe w Goleniowie.

TEMATYKA  „ LEGENDA DLA PRZYSZŁYCH POKOLEŃ”
Prosimy o wykonanie prac na podstawie treści legend napisanych przez dzieci z Gminy Goleniów. Legendy znajdują się na stronie internetowej Goleniowskiego Domu Kultury oraz na kanale YouTube GDK

KATEGORIE WIEKOWE
Kategoria malarstwo
I grupa – 6 – 8 lat
II grupa – 9 – 12 lat
III grupa – 13 – 16 lat

Kategoria grafika (wyłącznie linoryt i monotypia)
I grupa – 6 – 8 lat
II grupa – 9 – 12 lat
III grupa – 13 – 16 lat

PRACE Z TERENU POWIATU GOLENIOWSKIEGO
Kategoria malarstwo i grafika  (wyłącznie linoryt i monotypia)
I grupa – 6 – 8 lat
II grupa – 9 – 12 lat
III grupa – 13 – 16 lat

NADSYŁANIE PRAC
Wymiary prac w granicach formatów:
Malarstwo – od A3 do A1,
Grafika – A4 do A2.
W kategorii: Grafika dopuszczamy prace wykonane w technikach: linoryt i monotypia.

Każdy Uczestnik konkursu może przesłać do trzech prac.
Prace muszą być wykonane samodzielnie przez uczestnika konkursu.

Prace należy nadsyłać na adres Goleniowskiego Domu Kultury do dnia 15 kwietnia 2021 r. (decyduje data wpływu do GDK)
Goleniowski Dom Kultury
ul. Słowackiego 1
72-100 Goleniów, POLSKA
Prosimy dołączyć dopisek na kopercie : XXX FESTIWAL COLOR ART

Na odwrocie pracy należy umieścić metryczkę (wg wzoru w załączniku regulaminu), a do pracy dołączyć kartę zgłoszenia wraz z podpisanym przez opiekuna prawnego oświadczeniem o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych uczestnika  (Załącznik do regulaminu).

Dodaj komentarz