Radny Krzysztof Sypień na majowej sesji Rady Miejskiej poprosił  o pisemne wskazanie, w jaki sposób skutecznie poza wskazanymi przez ustawodawcę metodami planują Panowie Burmistrzowie weryfikować osoby, które powinny ponosić opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi ?

“Ja tutaj w tym punkcie chciałem poprosić o niezwłoczną i szeroko zakrojoną akcję informacyjną, ale to już wybrzmiało i Pan Wiceburmistrz Henryk Zajko zagwarantował, że niezwłocznie taka informacja trafi do mieszkańców, więc ufam, że faktycznie tak będzie. Natomiast ja wnioskuję o poszerzenie akcji informacyjnej o idącą w następstwie szeroką akcję edukacyjną po to, żeby ta informacja była kompletna i dobitnie uzasadniona, tak aby mieszkańcy wiedzieli, czuli i mieli świadomość tego po, co tak naprawdę to wszystko się odbywa. A potwierdzam również ilość zapytań, ilość telefonów, ilość wątpliwości i to nie tylko z ust osób, które jakby mają ograniczony dostęp do informacji, czy nie używają internetu, ale naprawdę z wielu środowisk ludzi zapytują i dziwią się czemu na ten moment tak niewiele wiadomo w tej kwestii.”

W uzyskanej odpowiedzi możemy przeczytać m.in., że ” Dane zawarte w deklaracjach będą nadal weryfikowane o informacje przekazywane z działu ewidencji ludności, zwłaszcza pod kątem zamieszkiwania osób obcych narodowości.”

Pełna treść odpowiedzi

W przetargu na odbiór i zagospodarowanie śmieci ujęto tylko stałych mieszkańców Gminy Goleniów, z pominięciem mieszkańców zameldowanych na dłużej niż 3 miesiące? Ostatni przetarg rozpisany został na 360 dni.
Liczba statystycznych mieszkańców Gminy Goleniów wg. danych Urzędu wynosi 34 334 osoby, zaś wg. danych GUS 36 088.

Tabela – Statystyka stałych mieszkańców zameldowanych w Gminie wg miejscowości

Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec. Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku zabudowy jednorodzinnej składa właściciel nieruchomości, współwłaściciel, najemca ( w przypadku, gdy właściciel nieruchomości w umowie najmu zobowiązuje najemcę do regulowania opłat związanych z gospodarką odpadami), dzierżawca, użytkownik wieczysty, posiadacz, natomiast w zabudowie wielorodzinnej w imieniu wszystkich mieszkańców, spółdzielnia mieszkaniowa lub zarządca budynku.

Jak to możliwe, że w wykazie złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi brakuje mieszkańców takich miejscowości jak Krzewno, Ininka, Rurka,

Bolesławice, Kępy Lubczyńskie, Kamieniska czy Łęsko, nie wspominając o mieszkańcach Pucia, którzy zostali przesiedleni?

Tabela – Zestawienie złożonych deklaracji – kwiecień 2020

Wykaz miejscowości Gminy Goleniów
Bącznik (osada)
Białuń (wieś)
Bolechowo (wieś)
Bolesławice (osada)
Borzysławiec (wieś)
Budno (wieś)
Burowo (wieś)
Bystra (osada)
Czarna Łąka (wieś)
Danowo (wieś)
Dobroszyn (część)
Domastryjewo (osada)
Glewice (wieś)
Gniazdowo (osada)
Grabina (osada leśna)
Imno (wieś)
Ininka (osada)
Inoujście (wieś)
Kamieniska (osada)
Kąty (wieś)
Kępy Lubczyńskie (osada)
Kliniska Wielkie (wieś)
Komarowo (wieś)
Krępsko (wieś)
Krzewno (osada)
Krzewno (osada leśna)
Lubczyna (wieś)
Łaniewo (wieś)
Łęsko (osada)
Łozienica (wieś)
Marszewo (wieś)
Miękowo (wieś)
Modrzewie (wieś)
Mosty (wieś)
Mosty-Osiedle (osada)
Niedamierz (osada leśna)
Niewiadowo (wieś)
Podańsko (wieś)
Pucice (wieś)
Pucie (osada)
Pucko (osada leśna)
Rurka (osada)
Rurzyca (wieś)
Stawno (wieś)
Święta (wieś)
Tarnowiec (wieś)
Tarnówko (osada leśna)
Tarnówko (wieś)
Twarogi (osada)
Warcisławiec (część)
Wierzchosław (wieś)
Zabród (osada)
Załom (wieś)
Żdżary (wieś)
Żółwia (przysiółek)
Żółwia Błoć (wieś)

Dla wytrwałych link do raportu NIK pt. ” REALIZACJA ZADAŃ GMINY W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

(red.)

Dodaj komentarz