Punkt posiedzenia dotyczący projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Goleniów – Dyskusja

 

Dodaj komentarz