Burmistrz pomimo tego, że Gmina Goleniów jest jedynym udziałowcem, przedstawia spółki gminne jako samodzielne i niezależne od nikogo jednostki, zaś radni skupieni w Klubie Roberta Krupowicza nawet o nich nie chcą lub nie mogą pomyśleć.

Przegłosowana podwyżka podatków od nieruchomości uderzy nie tylko w lokalnych przedsiębiorców, lecz również w gminne spółki, a pośrednio także w każdego z nas. Tak jak burmistrz nie szukał oszczędności u siebie, tak i gminne spółki nie będą tego robiły. Jako monopoliści sięgną po prostu do kieszeni mieszkańców podnosząc opłaty. Jak się można domyślać władza lokalna wyjścia nie miała, a podwyżkom winien jest rząd PiS i jego polityka. Jest jeden mały szczegół – rząd nie siedzi w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie i nie ustala prognozowanej wielkości wydatków i wpływów. To zadanie gospodarza i racjonalnego wizjonera rozwoju jednostki samorządu terytorialnego. Jak pokazała praktyka ostatnich lat z planowaniem nie jest najlepiej. Praktycznie co sesję burmistrz występuje z projektem uchwały w sprawie zmian budżetu. Nie jest też najlepiej z wywiązywaniem się z ustawowych obowiązków, szczególnie dotyczących mienia gminnego. Inwestycje burmistrza w gminie, to w większości takie, które podnoszą z roku na rok wydatki na ich utrzymanie, a nie generujące przychód w postaci trafiających do kasy samorządu podatków.
Wieloletni program ds. gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, którego nota bene nie mamy od 2013 r., leży zamknięty w burmistrzowskiej szufladzie? Informację o braku publikacji od 2009 r. wysokości czynszów jakie obowiązują w Gminie Goleniów burmistrz kwituje jednym zdaniem – przyjmuję do wiadomości?
Ale i tak wszystkiemu winny jest rząd.

Przy okazji przedstawiamy Państwu zestawienie cen i opłat za wodę i ścieki w rejonie Goleniowa.

 

Zestawienie kwot podatku od nieruchomości za rok 2018, który zapłaciły gminne spółki:
– Goleniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. – 31 604,40 zł.
– Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. – 1 056 822,53 zł.
– Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. – 113,5 tys. zł,
– Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. – 142 214,50 zł.

(red.)

Dodaj komentarz