Radna Aleksandra Muszyńska z Prawa i Sprawiedliwości, w imieniu klubu wystąpiła z wnioskiem o uruchomienie punktu konsultacyjnego ZUS.  Na wniosek klubu takowy punkt, na bardzo krótki okres czasu w formie próby, Dyrektor Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zgodził się otworzyć. Dzięki pomocy Burmistrza Roberta Krupowicza otwarto punkt w byłym budynku biurowym PGK na ul. M. Konopnickiej. W ostatnim czasie nadszedł do Pani Muszyńskiej list od Dyrektora Oddziału ZUS-u w Szczecinie dr inż. Zbigniewa Zalewskiego, w którym informuje o zamiarze wydłużenia działalności punktu. W związku z bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców powiatu goleniowskiego usługami punktu konsultacyjnego ZUS w Goleniowie, a z czasem możliwe jest przekształcenie w Punkt Informacyjny. Upartość działania radnych z PIS w tej sprawie wydaje się, że względu na ilość korzystających z punktu konsultacyjnego, była bardzo potrzebna. Jest to dobra wiadomość dla mieszkańców Naszego powiatu.

Andrzej Bugajski

Dodaj komentarz