Posiedzenie komisji, Skarg, Wniosków i Petycji Rady miejskiej w Goleniowie w dniu 21.11.2019r.

Jedna ze skarg dotyczy tego, że Burmistrz Robert Krupowicz 11 lat nie wypełnia nałożonego na Niego obowiązku ustawowego. A przecież, funkcjonariusze publiczni, a więc m.in. przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, mają obowiązek rzetelnego wykonywania swoich obowiązków służbowych. Swoimi działaniami nie mogą oni narażać na szkodę interesów państwa i określonych osób. Jeżeli nie wywiążą się z tego obowiązku, to mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności karnej. Zgodnie z art. 231 par. 1 kodeksu karnego funkcjonariusz publiczny, który przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, popełnia przestępstwo. Grożą za nie nawet trzy lata pozbawienia wolności i tak jest w tym wypadku. Mimo tego radni uznają skargę jako NIEZASADNĄ sic!

Poniżej wklejam Państwu treści skarg, które tu będą omawiane abyście Państwo wiedzieli czego dotyczyły.

Andrzej Bugajski

 

S K A R G A na działania burmistrza Gminy Goleniów – łamanie ustawy

S K A R G A na działania burmistrza Gminy Goleniów – brak publikacji na stronie bip ogłoszenia o przetargu

Wniosek do Rady Miejskiej o wyjaśnienie

 

 

Dodaj komentarz