XXXII nadzwyczajna sesja w dniu 10 maja 2021 r.

Porządek obrad sesji

Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.
Odczytanie porządku obrad sesji.
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 r.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2021-2028.
Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji Gminy Goleniów w 2021 roku.
Zamknięcie obrad sesji.

 

Dodaj komentarz