06.11.2019r. w goleniowskim szpitalu otwarto oficjalnie Szkołę Rodzenia, z udziałem Starosty Powiatu Goleniowskiego Tomasza Stanisławskiego , Wicestarosty Tomasza Kulinicza oraz Wiceburmistrza Gminy Goleniów Henryka Zajki. Uroczyste otwarcie poprowadziła Prezes Szpitalnego Centrum Medycznego czyli szpitala w Goleniowie Pani dr n. zdr. Katarzyna Kęcka wraz z Ordynator Oddziału położniczo-ginekologicznego Ewą Knap oraz personelem medycznym.  Otwarcie tej placówki ma bardzo duże znaczenie dla przyszłych matek, które uczestnicząc w szkole zostaną przygotowane do porodu przez specjalistów.  Pani dr. Knap stwierdziła, że im bardziej zostanie przygotowana kobieta w czasie zajęć do przyszłego rozwiązania, tym mniej problemów mają położnicy w czasie samego porodu. Trudno nie zgodzić się z tym wywodem, zważywszy na doświadczenie Pani Ordynator. Sama palcówka wydaje się bardzo potrzebna, ponieważ przybywa rodzących. Warto wspomnieć, iż w miesiącu wrześniu urodziło się 67 maluszków w stosunku do około 20 rodzących jeszcze kilka lat temu.  Prezes Szpitala podziękowała za wsparcie finansowe przedstawicielom powiatu oraz gminy. Ogromne podziękowania skierowała na ręce pracowników,  za  pomyślne dążenie do celu oraz trud i wysiłek wniesiony w nową inicjatywę.

Szkoła Rodzenia już działa, wszelkie informacje na ten temat można uzyskać dzwoniąc na numer tel. 91 466 43 01

W najbliższym czasie pokażemy Państwu wywiad z Panią Prezes, Panią Ordynator oraz prowadzącą szkołę rodzenia na temat nowej placówki.

Andrzej Bugajski

 

Dodaj komentarz