Łącznie 51.400 zł dotacji z budżetu dostaną seniorzy z naszej gminy na swoje działania – kliknij link do zarządzenia

Wykaz podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, którym przyznano dotację na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu podejmowania działań na rzecz osób w wieku emerytalnym:

Lp. Nazwa oferenta

 

Kwota dotacji (w zł)
1. Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Goleniowie

 

25 000

 

2. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Goleniowie

 

14 000
3. Stowarzyszenie Centrum Animacji Młodzieży w Goleniowie

 

10 000
4. Stowarzyszenie Seniorów „Rytm” w Goleniowie

 

2 400

50.000 na naukę polskiego od Gminy

red. Kamila Piwowarska

Dodaj komentarz