Konkurs na Palmę i Pisankę Wielkanocną

VI Wojewódzki Konkurs Wielkanocny. Wielkanoc z Tradycją

Po raz VI organizowany jest konkurs , który służy promocji regionu oraz pielęgnowaniu lokalnego dziedzictwa.

Do udziału w konkursie będą zaproszone osoby zajmujące się rękodziełem, twórczością ludową, stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich, świetlice środowiskowe, domy opieki społecznej, ośrodki szkolno-wychowawcze z terenu województwa zachodniopomorskiego.

Wydarzenie odbędzie się  30 marca 2023 roku w Koszalinie przy ulicy Władysława Andersa 34, w Delegaturze Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie.

Organizatorem wydarzenia jest Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach.

Cele Konkursu


1. Zachowanie i promowanie tradycji oraz sztuki wykonywania tradycyjnych palm i pisanek
wielkanocnych.
2. Kształtowanie aktywnej i twórczej postawy społeczeństwa wobec sztuki i tradycji
kulturowej związanej z obrzędami okresu Wielkiej Nocy.
3. Propagowanie folkloru związanego ze świętami wielkanocnymi oraz pogłębianie wiedzy
na temat symboliki i znaczenia palmy, pisanki w obrzędowości ludowej.
4. Stworzenie okazji do indywidualnej działalności artystycznej oraz wymiany wiedzy na
temat zanikającego zwyczaju robienia palm i pisanek.

Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch kategoriach:


a. Pisanka”,
b. Palma”.

 

REGULAMIN KONKURSU

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

(red.)

 

 

Inny ciekawy artykuł

Skałecka znowu gmatwa sprawę?

 

 

 

Dodaj komentarz