Sprawa ścieżki pieszo-rowerowej do Marszewa była tematem skargi jaką goleniow.net.pl złożył do Rady Miejskiej w Goleniowie. Skarga dotyczyła braku informowania społeczeństwa przez burmistrza o stanie realizacji uchwały w tym temacie. Komisja większością głosów członków Komisji stwierdziła, że wszystko jest w jak najlepszym porządku. Burmistrz opinii publicznej informować nie musi, a jak ktoś jest ciekawy i chce mieć wiedzę w danym temacie, to może z wnioskiem o dostęp do informacji publicznej wystąpić.

Zgodnie z zapisem w dokumencie pt. “Wieloletni Plan Finansowy” ścieżka ma być wykonana do końca 2020 r. Patrząc jednak jak łatwo wykreśla się planowane inwestycje, a w ich miejsce wstawia się inne, niczego już nie można być pewnym tym bardziej, że Przewodniczący Komisji budżetu już dwukrotnie powiedział, że on materiałów przygotowywanych na Komisje nie czyta. Ilu jeszcze radnych w ten sam sposób postępuje? Obserwując pracę Rady wydaje się, że większość niestety.

W załączeniu przedstawiamy Państwu materiał jaki w powyższej sprawie otrzymali radni. Zaznaczyć należy, że radna M. Latka wykryła wiele nieścisłości, które powinny być zbadane i wyjaśnione przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Goleniowie.
Wszak Rada kontroluje działania burmistrza i w tym celu powołuje Komisję Rewizyjną.

(red.)

Tu do pobrania dokumentacja dotycząca tej inwestycji

 

Dodaj komentarz