Co z chodnikiem w Rurzycy i Kliniskach ?

Około dwóch tygodni temu, Radny Arkadiusz Guziak złozył interpelację, w której zapytał o dalsze losy dwóch inwestycji tj. chodnika w miejscowości Rurzyca oraz Kliniska Wielkie .

Dziś na BIP pojawiła się odpowiedź  Burmistrza Krzysztofa Sypienia w tej sprawie;

W odpowiedzi na Pana wniosek w sprawie podjęcia działań dotyczących prac projektowych oraz zabezpieczenia środków finansowych na budowę chodnika w Rurzycy uprzejmie wyjaśniam, że:

1. Gmina Goleniów w latach 2022-2023 opracowała:
• Program funkcjonalno użytkowy na budowę chodnika od ul. Srebrnej w Kliniskach Wielkich do ul. Sasanki w Rurzycy wraz z wyceną kosztów
realizacji zadania.
• Program funkcjonalno – uzytkowy na budowę chodnika na ul. Szczecińskiej w Kliniskach Wielkich od przedszkola do końca miejscowości Kliniska Wielkie wraz z wyceną kosztów realizacji zadania.

2. Wnioskowany przez Pana chodnik planowany jest wzdłuż drogi powiatowej, a jego realizacja wymaga między innymi wywłaszczenia terenów przyległych. Szacowany
koszt realizacji chodnika od Klinisk Wielkich do Rurzycy wynosi 6 934 719 zł. Dla drugiego zadania (chodnik w Kliniskach Wielkich w kierunku Pucic) koszt
szacuje się na kwotę 3 463 949 zł.

3 W celu realizacji ww. zadań należy wprowadzić inwestycje do budžetu, podpisać porozumienie ze Starostwem Powiatowym regulujące obowiązki każdej ze stron.
Jednocześnie informuję, że właściciel drogi tj. Starostwo Powiatowe w Goleniowie nie posiada środków na realizację przedmiotowej inwestycji. Gmina Goleniów również nie posiada zabezpieczonych w budzecie na 2024 r. środków na budowę chodników w Rurzycy i Kliniskach Wielkich.

Czy w/w zadania znajdą się w budzecie na rok 2025 ? Czas pokaże ?

Kamila Chilkiewicz – Piwowarska

Dodaj komentarz