Państwowa Straż Pożarna ujawnia aplikację “SCHRONY” – Znajdź bezpieczne miejsca w razie zagrożenia

Kolejny krok w kierunku zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom Polski – Państwowa Straż Pożarna (PSP) ogłosiła udostępnienie nowej aplikacji o nazwie “SCHRONY”, która umożliwia sprawdzenie lokalizacji schronów na terenie całego kraju. Współczesna rzeczywistość stawia przed nami różnorodne wyzwania, a dostęp do bezpiecznych miejsc w przypadku zagrożeń wojennych oraz ekstremalnych zjawisk pogodowych jest kluczowy dla ochrony życia i mienia.

W ostatnich latach, Państwowa Straż Pożarna prowadziła intensywne działania mające na celu identyfikację i udostępnienie informacji na temat miejsc doraźnego schronienia dla ludności. W ramach tych działań przeprowadzono kompleksową inwentaryzację obiektów na terenie całego kraju. Jak wynika z danych PSP, w Polsce znajduje się około 9 tysięcy schronów różnych kategorii, z których każdy zapewnia określony poziom ochrony.

Nowa aplikacja “SCHRONY” umożliwia sprawdzenie lokalizacji schronów kategorii podstawowej, schronów typu A oraz miejsc doraźnego schronienia. Schrony podstawowe gwarantują ochronę przed bombami, pociskami oraz bojowymi środkami trującymi, podczas gdy schrony typu A charakteryzują się wyższą odpornością na fale uderzeniowe. Natomiast miejsca doraźnego schronienia są przeznaczone do ochrony ludności podczas krótkotrwałych ekstremalnych zjawisk pogodowych.

Jak korzystać z aplikacji “SCHRONY“? To proste – wystarczy wpisać adres, a na mapie pokażą się wyniki. Schrony są oznaczone na czerwono, miejsca ukrycia na niebiesko, a punkty doraźnego schronienia na zielono. Aplikacja jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych na stronie internetowej Państwowej Straży Pożarnej.

Warto podkreślić, że proces inwentaryzacji obiektów był dobrowolny, a spis realizowany był za zgodą właściciela, zarządcy lub osoby uprawnionej do przekazywania informacji o obiekcie. To ważne, aby obywatele mieli świadomość, że dostępność informacji na temat miejsc schronienia w ich okolicy jest kluczowym elementem zapewnienia bezpieczeństwa.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców Polski do skorzystania z aplikacji “SCHRONY” w celu zapewnienia sobie bezpieczeństwa w sytuacjach zagrożenia.

Tu można zobaczyć jak wygląda sytuacja z tymi obiektami w Goleniowie

 

Poniżej podajemy Definicje i oznakowania obiektów :

Kategorie obiektów:

MDS – Definicja tych obiektów została określona przez PSP jako „miejsca doraźnego schronienia

(MDS)”, które pełnią rolę osłony przed ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi, takimi jak wichury, orkany, trąby powietrzne, a także odrywającymi się elementami konstrukcji obiektów budowlanych i połamanymi drzewami.

(U) ukrycie – jest budowlą ochronną niehermetyczną, wyposażoną w najprostsze instalacje zapewniające ochronę osób, urządzeń, zapasów materiałowych lub innych dóbr materialnych przed założonymi czynnikami rażenia oddziałującymi z określonych stron.

(S) schron – jest budowlą ochronną o obudowie konstrukcyjnie zamkniętej, hermetycznej, zapewniającej ochronę osób, urządzeń, zapasów materiałowych lub innych dóbr materialnych przed założonymi czynnikami rażenia oddziałującymi ze wszystkich stron

 

oprac. Andrzej Bugajski

 

 

 

Inny ciekawy artykuł

 

 

To ostatni moment, aby społeczeństwo się ocknęło

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz