Szukasz pracy ? Straż Miejska ma wakat

Burmistrz Gminy Goleniów informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko pracy: Aplikant w Straży Miejskiej w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu w Biurze Obsługi Interesanta lub pocztą na adres Urzędu w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Aplikanta w Straży Miejskiej w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie w terminie do dnia 15.02.2023 r. do godz. 15.00 (decyduje data wpływu do Urzędu).

Informacje dotyczące ogłoszenia można uzyskać w kadrach Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie – tel. 91 46 98 207 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej UGiM w Goleniowie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej UGiM w Goleniowie.

Kolejny “pokojowy i grzeczny” ujarzmiony

  • Źródło informacji – Gmina Goleniów

(red.)

Dodaj komentarz