Grant na realizację wsparcia dla Domu Pomocy Społecznej w Nowogardzie w walce z epidemią COVID – 19

Dom Pomocy Społecznej w Nowogardzie, Smużyny 2 z Filią w Nowogardzie przy ul. Piłsudskiego 9, informuje, że otrzymał II grant na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID – 19 w ramach projektu pn. RAZEM dla DPS nr: POWR.02.08.00-00-0095/20, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, współfinansowanego na łączną kwotę 429.983,00 zł.

Informacja i foto : Powiat Goleniowski

 

 

Dodaj komentarz