Kolejne doskonale informacje z Białunia …

1 999 900 zł – tyle Gmina Goleniów otrzymała dofinansowania z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych na zadanie : Rozbudowa Zespołu Szkół Publicznych w Białuniu .
Szacowany całkowity koszt inwestycji to około 5 mln złotych .

Wielu z Państwa pamięta że całkiem niedawno były zakusy, aby zamknąć Szkołę w Białuniu, ze względu na małą ilość uczniów.
Dziś jest jedną z większych szkół wiejskich, w której z roku na rok liczba uczniów wzrasta.

W ostatnich latach Gmina Goleniów dobudowała salę gimnastyczną wraz kilkoma salami lekcyjnymi. Adoptowano również kolejne pomieszczenia dla przedszkolaków i na tą chwilę możliwości obecnego została wyczerpana.

Mając na uwadze zaawansowany wzrost budownictwa w tym rejonie naszej gminy, a co za tym idzie zwiększoną liczbę uczniów, dalsza rozbudowa obiektu stała się konieczna.
Jak powiedział nam Radny Andrzej Różański  – dofinansowanie z pewnością przyśpieszy proces rozbudowy, choć na efekt finalny będziemy musieli troszkę poczekać. Po pierwsze musimy umieścić to zadanie w budżecie na przyszły rok i ten budżet trzeba uchwalić. Po drugie, musimy opracować dokumentacje i na końcu wybudować. Cały ten proces może potrwać około 2 lat.

(red.)

Trwa modernizacja terenu rekreacyjno – sportowego w Białuniu

Dodaj komentarz