Dlaczego Gmina zatrudnia na umowy śmieciowe opiekunki w OPS? – Video

Na dzisiejszym posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych, Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Goleniowie, wybuchła sprawa jak się wydaje bardzo bulwersująca. Na wniosek radnego Roberta Kuszyńskiego radni z komisji omawiali politykę kadrową OPS, oraz zatrudnianie opiekunek na tzw. umowy śmieciowe. Jakie było tłumaczenie władz OPS posłuchajcie państwo sami.

W kolejnym punkcie radni z komisji opiniowali projekt budżetu, który przedstawiany był  wczoraj, na komisjach połączonych RM. Po raz kolejny radni nie dali wiary projektowi budżetu ekipy Roberta Krupowicza i odrzucili projekt.

 

Porządek posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Goleniowie w dniu 09 grudnia 2020 r.

1. Sprawy regulaminowe (otwarcie obrad i stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku posiedzenia, zmiany do porządku posiedzenia).
2. Przedstawienie bieżącej sytuacji kadrowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Goleniowie.
3. Zaopiniowanie projektu budżetu Gminy Goleniów na 2021 r.
4. Plan pracy Komisji na 2021 r.
5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
6. Zakończenie posiedzenia.

 

A.B.

 

Dodaj komentarz