Jak rozwijać przedsiębiorczość w czasie transformacji energetycznej
Czy to szansa dla naszego powiatu?

Gdy w Szczecinie odbywał się Kongres Morski to w Myśliborzu dyskutowana na temat potencjału gospodarczego małych miast w czasie transformacji energetycznej.

Potrzeba zasilenia firm zieloną energią powoduje, że firmy poszukują miejsc pod lokalizację biznesu poza dużymi aglomeracjami. To szansa na ożywienie miast powiatowych i zatrzymanie procesu ucieczki mieszkańców za lepszym życiem.

Organizatorem konferencji w Myśliborzu byli Powiat Myśliborski, Zespół Szkół im. Noblistów Polskich, Gryficki Klaster Energii, Dolnośląska Dolina Wodorowa, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w Poznaniu. Ponadto, w konferencji uczestniczyli Apator SA, Europejskie Centrum Doradztwa Finansowego w Poznaniu, Izba Aktywności Zawodowej w Poznaniu oraz Polska Izba Rozwoju Elektromobilności i Fundacja na rzecz Rozwoju Polski Zachodniej we Wrocławiu oraz ZEG Gryfice.

Dyrektor szkoły im. Noblistów Polskich w Myśliborzu Beata Fryder przedstawiła program współpracy pomiędzy szkołą, a przedsiębiorcami w zakresie edukacji przyszłych kadr. – Jesteśmy placówką otwarta na edukację kadr potrzebnym przedsiębiorcom z Pomorza Zachodniego i Lubuskiego – zapraszała do współpracy dyrektor.

Transformacja energetyczna wpływa na odkrywanie na nowo miast zapomnianych przez inwestorów. Dziś miasto położone nad jeziorem, z dobrą ofertą edukacyjną, z dostępem do urzędów wpisuje się w strategię tworzenia dobrych warunków do życia dla pracowników. Poprzez budowaną sieć dróg ekspresowych, modernizowane szlaki kolejowe a także możliwość wykorzystania potencjału transportowego Odry i Warty wiele miast podniesie swoją ocenę wśród przedsiębiorców – mówił dr Przemysław Łonyszyn.

Zmieniająca się struktura demograficzna w miastach poza głównymi ośrodkami wymusza podjęcie działań przez lokalnych polityków. Dziś z pomocą przychodzi transformacja energetyczna, która powoduje, że biznes chętnie będzie się lokował w tych mniejszych ośrodkach o dużych możliwościach. Poprzez współpracę instytucji samorządowych, programy rządowe i unijne oraz dobrą komunikację pomiędzy podmiotami możemy uzyskać dobre efekty w pozyskiwaniu inwestorów i tworzeniu dobrze płatnych miejsc pracy. Jesteśmy blisko dużej aglomeracji berlińskiej i to jest dodatkowy argument – komentuje Łukasz Szeląg, ekspert w zakresie strategii komunikacji dla marek.

Na zdjęciu: Łukasz Szeląg z Gryfickiego Klastra Energii moderował dyskusję w czasie konferencji na temat Zielonych Stref Inwestycyjnych w Myśliborzu

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w Poznaniu wspiera rozwój lokalnego biznesu. – Nasze biuro w Poznaniu odpowiada m.in. za Wielkopolskę, Pomorze Zachodnie i Lubuskie. Wskazujemy źródła finansowania rozwoju przedsiębiorstw i tych małych i większych – zapewniał dyrektor poznańskiego biura PARP Maciej Figler. By sięgnąć po środki w nowej perspektywie potrzebna jest wiedza i doświadczenie projektowe. ECDF to jedna z najdłużej działających firm w obszarze dotacji. – Nasze zespołu dokonują analizy projektu, przygotowują wniosek ale też uczestniczą w jego realizacji. To nas wyróżnia spośród innych firm – zapewniał Kamil Skonieczny, ekspert w zakresie finansowania OZE i transformacji podmiotów w ECDF w Poznaniu.

Wymagania właścicieli farm PV lub wiatrowych wymuszają rozwój nowoczesnych narzędzi i aplikacji. Apator wprowadza na rynek nowe marki cyfrowych systemów nadzoru (EKTIN) oraz sterowników, które realizują wymagania NC RfG oraz kodeksów sieciowych – SPV RM lub SPV SM. Urządzenia wykorzystywane są w przemyśle i pomagają w zarządzaniu mocą w punktach przyłączeniowych do sieci zewnętrznych.

Magazyny energii, uzupełnione o wielopoziomowe systemy EMS (ang. Energy Management Systems) i sterowniki komunikacyjne, mogą być dostarczane jako kompleksowe rozwiązania lub jako elementy uzupełniające istniejące już instalacje przemysłowe. Apator jest gotowy zaproponować rozwiązania dla szerokiej grupy klientów, poczynając od małych instalacji bazujących na OZE, aż po inwestorów, którzy wymagają kompleksowych systemów zarządzających dużymi ilościami danych i realizującymi ważne oraz odpowiedzialne działania związane z rekonfiguracją sieci elektroenergetycznej – mówił Krzysztof Kmiecik z toruńskiego Apatora.

Zielone Strefy Inwestycyjne są odpowiedzią na potrzeby dobrze płatnych miejsc pracy w miastach i na terenach wiejskich oraz firm, które szukają miejsc inwestycyjnych. Dębno, Myślibórz, Pyrzyce, Nowogard czy Gryfice mają duże możliwości w rozwoju firm i powstawianiu nowych. Sprawny transport kolejowy, drogowy oraz dynamicznie rozwijający się port morski w Kołobrzegu to ważne punkty w ofercie inwestycyjnej. Duże znaczenie dla atrakcyjności będzie miała odbudowa transportu towarów na Odrze i Warcie.
Koncepcja zielonych stref inwestycyjnych lub dolin energii, nazywamy to już H2OZE już jest. Są huby wodoru, które są elementem nowych dolin energii. Unia Europejska to rozstrzygnęła i w różnych programach nadaje nam pewien bieg: jeśli nie możecie poradzić sobie z całym systemem elektroenergetycznym, to spróbujcie poradzić sobie w mniejszym zakresie. Do tego te koncepcje, dolin energii, H2OZE i hubu wodoru, są niezwykle istotne. To możemy wdrażać wzdłuż Odry wykorzystując potencjał m.in. zielonego Pomorza Zachodniego – wskazywał dr Andrzej Węgrzyn z Dolnośląskiej Doliny Wodorowej w czasie konferencji w Myśliborzu.

Współpraca pomiędzy firmami według Jerzego Koralewicza prezesa Zachodniej Izby Przemysłowo – Handlowej jest ważna. Firmy zrzeszone w organizacjach mogą liczyć na siebie. Dodatkowo Izba wspiera ich w procesie pozyskiwania nowych kontaktów. O podobnej wizji na współpracę mówił też Przemysław Przyjazny z Izby Zawodowego Biznesu w Poznaniu. – Współpracujemy z samorządem, biznesem i organizacjami pozarządowymi to wpływa na skuteczne decyzje – mówił Przyjazny.

Wizję rozwoju elektromobilności przedstawił Michał Januszewski z Grupy ENEA. – Wielkość zielonej energii dostarczanej na rynek przekracza założenia przyjęte kilka lat temu. Jesteśmy jej aktywnym uczestnikiem by biznes mógł się rozwijać – zapewniał. Biznes na etapie budowania też musi dbać o zmniejszenie emisji CO2. – Aleksander Bohdziewcz z Kensington Green Sp. z o.o. w Poznaniu przedstawił metody zabezpieczeniu betonu w celu zapewnienia jego trwałości. Pokaz wzmocnienia struktury wzbudził duże zainteresowanie przedstawicieli firm budowlanych.
Andrzej Rosiek z ARP SA przedstawił wsparcie oferowane dla firm w zakresie finansowania rozwoju oraz działania podjęte przez Agencję w czasie COVID 19. Dziekan Wydziału w Świnoujściu dr Magdalena Lazarek-Janowska zwróciła uwagę na budowę potencjału kadr firm dla ich szybszego rozwoju i zapewnienia funkcjonowania w czasie zarządzania w kryzysie.

Jak pozyskiwać inwestorów w czasie transformacji energetycznej to zagadnienie nad którym pracuje rządowa instytucja jaką jest Kostrzyńsko – Słubicka Strefa Ekonomiczna. Tomasz Ćwiek z KSSE przedstawił wsparcie jakie oferuje dla inwestorów, ale też dla firm, które chcą się rozwijać w miejscu swojej działalności. – Wspieramy też firmy już działające na danym terenie w powiększaniu ich działalności – mówił zapraszając do współpracy Tomasz Ćwiek.

Gospodarczo o Ukrainie – mówi Łukasz Szeląg

Dodaj komentarz