Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań na modłę goleniowską.

Od 01 kwietnia 2021 r. ruszył Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań, w którym uczestnictwo jest obowiązkowe. Spis ma się zakończyć 30 czerwca 2021 r.

Jak wyjaśnia GUS, spisowi podlegają “osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami na terenie Polski oraz osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania”. Podlegają mu także “mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami”.

Spisu musimy dokonać samodzielnie online.
Na internetowej stronie Gminy Goleniów pod adresem www.goleniow.pl znajdziemy zakładkę przekierowującą nas na stronę Głównego Urzędu Statystycznego.

Co z osobami, które są pozbawione dostępu do internetu?
W przypadku, gdyby okazało się to niemożliwe, możemy poprosić o spis telefoniczny lub wizytę rachmistrza spisowego w mieszkaniu.

Co z osobami, które nie posiadają ani dostępu do internetu, ani do telefonu?
Takie osoby powinny udać się do Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie lub do podległych im jednostek organizacyjnych, gdzie powinno na nich czekać pomieszczenie wyposażone w sprzęt komputerowy z zainstalowanym oprogramowaniem wystarczającym do przeprowadzenia samopisu internetowego. Powinna też być zapewniona niezbędna pomoc w zakresie obsługi interaktywnej aplikacji.

O skorzystaniu z powyższej możliwości nie informuje zarządzenie Nr 13/2021 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. na terenie Gminy Goleniów, które jest ukryte pośród innych zarządzeń wydawanych przez burmistrza Gminy Goleniów, ani nie informują ulotki, ani komunikaty zamieszczane na oficjalnej stronie Gminy Goleniów.

Skład Gminnego Biura Spisowego to:
1. Anna Gałaj – zastępca Gminnego Komisarza Spisowego,
2. Łukasz Posieczek – koordynator.

Obecnie procedowana jest nowelizacja ustawy o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 roku. Ma ona na celu wydłużenie czasu trwania narodowego spisu powszechnego o trzy miesiące, by trwał sześć miesięcy: od 1 kwietnia do 30 września 2021 roku.

Redakcja portalu goleniow.net wystąpiła do burmistrza o przekazanie informacji w temacie przygotowania Urzędu i jednostek organizacyjnych w zakresie wyznaczenia pomieszczeń wyposażonych w sprzęt komputerowy w celu umożliwienia mieszkańcom samospisu, jak również podjętych działań informacyjnych w tym temacie.

Odpowiedź opublikujemy niezwłocznie po jej otrzymaniu.

(red.)

 

Ps . Na stronie BIP urzędu brak jest odpowiedniej zakładki dla Spisu Narodowego.

Dodaj komentarz