Od dziś wyjedziesz z salonu zarejestrowanym autem na siebie.

Zmiany ustawy o ruchu drogowym, które wchodzą w życie dzisiaj tj. w sobotę 5 grudnia dotyczą także przedsiębiorców prowadzących salony sprzedaży samochodów, importerów i producentów pojazdów. Korzystnym dla nabywców rozwiązaniem będzie rejestracja pojazdu przez jego sprzedawcę – informuje serwis Prawo.pl.

Najważniejsze zmiany dla biznesu samochodowego dotyczą rejestracji pojazdów i dowodu rejestracyjnego. Po wykorzystaniu wszystkich okienek w tym dowodzie nie trzeba będzie go wymieniać na nowy. Jest to oszczędność 70 zł. Wydziały Komunikacji nie będą musiały wyrabiać stale nowych tablic dla nowych właścicieli przy sprzedaży samochodów firmowych – czytamy w serwisie.

Kupując samochód w Poznaniu, a rejestrując w Warszawie, nie trzeba będzie wymieniać numerów poznańskich na stołeczne. Według dr. Jacka Karcza, eksperta logistyki i transportu, cytowanego przez Prawo.pl, jest to rozwiązanie włoskie. „Tam nie da się powiązać pojazdu z regionem, gdzie ma siedzibę przedsiębiorstwo lub właściciel” – dodaje Karcz.

Wraz z nową definicją salonu sprzedaży pojazdów, pojawia się możliwość zarejestrowania samochodu w tym salonie w formie elektronicznej. Składający wniosek o rejestrację pojazdu może wnioskować o zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego, w tym tablic (tablicy) rejestracyjnych, jeżeli pojazd był już zarejestrowany w Polsce i posiada tablice rejestracyjne zgodne z przepisami.

Według sprzedawców w autoryzowanych salonach Mazdy i Toyoty, cytowanych przez Prawo.pl, takie zlecanie rejestracji było wykonywane na zlecenie klientów i kosztowało 17 zł. Teraz sprzedawcy czekają na rozporządzenie, które szczegółowo określi, jak to zrobić krok po kroku.

Nabywca pojazdu w salonie sprzedaży może upoważnić ten salon lub uprawnionego przedstawiciela tej placówki do: złożenia wniosku o rejestrację pojazdu lub odbioru decyzji o czasowej rejestracji pojazdu, pozwolenia czasowego i zalegalizowanych tablic rejestracyjnych.

Upoważnienie to opatruje się odpowiednio podpisem własnoręcznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. I wtedy salon sprzedaży pojazdów lub uprawniony przedstawiciel tego salonu niezwłocznie składa wniosek o rejestrację pojazdu przy użyciu formularza elektronicznego, udostępnionego w systemie teleinformatycznym wskazanym na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw informatyzacji.

Decyzję o rejestracji pojazdu i dowód rejestracyjny właściciel pojazdu odbiera w urzędzie obsługującym salon sprzedaży lub sprzedawca przesyła te dokumenty, za pośrednictwem poczty, na adres do doręczeń wskazany we wniosku.

Odczuwalny będzie spadek kosztów rejestracji. Zniesienie obowiązku wydawania karty pojazdu i nalepki kontrolnej oraz możliwość zachowania tablic rejestracyjnych poprzedniego właściciela spowoduje, że jednostkowy koszt rejestracji powinien zmniejszyć się nawet o 175 zł. Biorąc pod uwagę roczną liczbę rejestracji pojazdów, obywatele powinni zaoszczędzić łącznie ponad 224 mln zł., niemniej stracą samorządy, które te opłaty pobierały.

Więcej: https://www.prawo.pl/biznes/rejestracja-samochodu-od-5-grudnia-salony-zarejestruja-nowe-auto,504964.html

Źródło informacji: PAP MediaRoom

foto Adam Niescioruk

Dodaj komentarz