Poskładajmy trochę faktów w temacie budowy ulicy Metalowej w Goleniowie.

Rok 2017.

Na portalu Gminy Goleniów w miesiącu czerwcu przeczytamy: ” … O usunięcie ciężarówek jeżdżących ulicą Grenadierów od lat proszą mieszkańcy osiedla w rejonie tej ulicy. Jedynym możliwym rozwiązaniem byłaby budowa nowej drogi, wyprowadzającej ruch samochodów na ul. Nowogardzką w pobliże przejazdu kolejowego.

Kluczowe decyzje w sprawie budowy hali produkcyjnej i lokalizacji tam jakiejś działalności produkcyjnej powinny zapaść jeszcze w tym półroczu. Od nich zależy decyzja o rozpoczęciu projektowania nowej drogi“, aby w lipcu dowiedzieć się, że: “… Nieprawdą są rozpowszechniane publicznie informacje, jakoby budowę hali produkcyjnej forsował burmistrz Gminy Goleniów. Decyzja o budowie hali jest absolutnie poza kompetencjami burmistrza i wynika z decyzji rządowych.

Nieprawdą jest także pogłoska, jakoby nowa droga miała powstać dopiero po wybudowaniu hali produkcyjnej. Faktem jest, że decyzja o budowie drogi była przez burmistrza warunkowana podjęciem decyzji o budowie hali; decyzja w sprawie hali już jest, więc burmistrz Robert Krupowicz zdecydował o uwzględnieniu opracowania dokumentacji dla drogi łączącej ulice Metalową i Nowogardzką do przyszłorocznego budżetu. Jesienią projekt budżetu zostanie przedstawiony Radzie Miejskiej.” – link – http://goleniow.pl/component/k2/item/6054-b%C4%99dzie-hala-b%C4%99dzie-droga

Rok 2018 to czas opracowywanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Metalowej wraz z budową łącznika na odcinku od ul. Metalowej do ul. Nowogardzkiej w Goleniowie.

link – http://bip.goleniow.pl/zamowienia/pokaz/725.dhtml

Rok 2019.

Miał być to ostatni rok oczekiwania na budowę ulicy Metalowej. Projekt budżetu na 2020 r. zakładał budowę ulicy Metalowej, lecz burmistrz przychylił się (?) do prośby radnych z Klubu Roberta Krupowicza i wniósł autopoprawkę o wycofanie z zakresu inwestycyjnego tego zadania.

 

 

ROK 2020.

Wojewoda Zachodniopomorski publikuje Listę zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, gdzie swoje miejsce znalazła budowa ulicy Metalowej w Goleniowie.

PODSUMOWANIE NABORU

– Gmina Goleniów

BUDOWA ULICY METALOWEJ (DG 225059Z) wraz z budową łącznika na odcinku od ul. Metalowej do ul. Nowogardzkiej w Goleniowie

– Długość odcinka – 0,868 km

– Okres realizacji zadania: 01.2020 r. – 12.2020 r.

– Ogółem wartość projektu – 9 897 505,72 zł

– Wnioskowana kwota dofinansowania – 4 948 752,89 zł

– Deklarowana kwota środków własnych – 4 948 752,86 zł

LINK – https://www.szczecin.uw.gov.pl/?type=group&action=list&id=199

 

Kwiecień 2020 r.

Superportal24 publikuje wypowiedź wiceburmistrza Tomasza Banacha: “- My ten projekt umieściliśmy w budżecie, ale z uwagi na wnoszone uwagi przez radnych do budżetu i konieczności jego zbilansowania inwestycja ta wypadła. Wówczas nie mieliśmy zagwarantowanego także dofinansowania – mówi Tomasz Banach, wiceburmistrz gminy Goleniów. – Teraz mamy nową rzeczywistość, znaleźliśmy się na liście dofinansowania, jednak na chwilę obecną nie mamy środków na wkład własny i niestety prawdopodobnie będziemy musieli zrezygnować z tego projektu. Aktualna sytuacja związana z pandemią koronawirusa powoduje również, że spada struktura dochodu, dlatego czarno widzę w ogóle możliwość podejmowania na ten moment nowych inwestycji – powiedział Tomasz Banach, burmistrz Goleniowa”. – https://superportal24.pl/ulica-metalowa-straci-dofinansowanie-842

W listopadzie 2020 r. portal Goleniów Nasze Miasto publikuje wypowiedź samego I zastępcy burmistrza Gminy Goleniów, w tym czasie pełniącego obowiązki burmistrza – Henryka Zajko ” – Na to zadanie zabrakło nam środków. Czekamy na decyzje z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Jeśli będzie dotacja, wrócimy do tematu”. – https://goleniow.naszemiasto.pl/co-z-rozbudowa-ul-metalowej-w-goleniowie-jesli-bedzie/ar/c1-8001371

12 stycznia 2021 r. portal Gminy Goleniów ogłasza : ” Przyznanie dofinansowania do budowy ul. Metalowej jest finałem kilkumiesięcznych starań Burmistrza Gminy Goleniów. Wniosek o dofinansowanie został złożony w sierpniu 2020 r., a burmistrz wielokrotnie zapewniał, że inwestycja zostanie zrealizowana, kiedy będą zabezpieczone na nią środki finansowe. 5 mln zł dofinansowania z RFRD (nie COVID- 19 – przyp red.) wraz ze środkami własnymi gminy, które zostaną wskazane w budżecie wystarczy na realizację zadania, które potrzebne jest do wyeliminowania z ul. Grenadierów ruchu ciężkich samochodów ciężarowych. O tę inwestycję upominają się od dawna mieszkańcy tej ulicy, chcą jej też gminni radni. Teraz potrzebne jest tylko przyjęcie budżetu na rok 2021 wraz ze wspomnianą wyżej inwestycją“. – Link – http://goleniow.pl/strona-glowna/aktualnosci/item/7462-wpisa%C4%87-do-bud%C5%BCetu-i-mo%C5%BCna-rusza%C4%87-z-metalow%C4%85

“Sprawiedliwość i uczciwość są stałymi uciekinierami z obozu zwycięzców.” (Simone Weil)

 

(red.)

Dodaj komentarz