Roboty na węźle drogowym Szczecin Kijewo – utrudnienia od wtorku do czwartku

Dzisiaj od południa do czwartku (25.06) będą wyburzane pozostałości przyczółków starego wiaduktu na węźle drogowym Szczecin Kijewo. W związku z tym na autostradzie A6 w rejonie węzła będzie zwężenie do jednej jezdni, a ruch będzie się odbywał drugą jezdnią w obu kierunkach. Roboty realizuje firma KBI – nowy wykonawca, który ma dokończyć budowę wiaduktu dla jezdni DK10 w stronę Szczecina.

Prace drogowe na węźle wykonuje również firma Strabag, która wykonuje jezdnię DK10 w stronę Szczecina i łącznicę dla relacji Świnoujście-Szczecin i Stargard-Szczecin.

Podział zadania na części

Dokończenie przebudowy węzła drogowego Szczecin Kijewo zostało podzielone na trzy części. Pierwszą z nich jest dokończenie wiaduktu na jezdni DK10 w stronę Szczecina. Drugą dokończenie samej jezdni DK10 w stronę Szczecina wraz z dwiema łącznicami. Te dwa etapy razem mają umożliwić uruchomienie do końca tego roku przejazdu przez węzeł nowo wykonanym wiaduktem i północną (w stronę Szczecina) jezdnią DK10. Zmniejszy to utrudnienia, gdyż nowa jezdnia i wiadukt są szersze i mają cztery pełne pasy ruchu. Przeniesienie ruchu na nowy wiadukt umożliwi realizację pozostałych do wykonania robót, które wchodzą w skład trzeciej części. Te roboty to między innymi wykonanie jezdni DK10 w stronę Stargardu wraz z południowym wiaduktem węzła, przebudowa jezdni autostrady A6, budowa jezdni zbiorczo-rozporowadzających w ciągu autostrady A6 i wykonanie pozostałych łącznic węzła.

Dodaj komentarz