Sztuczne podwyższanie cen za transport, czy nieumiejętne gospodarowanie transportem?

Podpisując 11 września 2020 r. umowę z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Goleniów, Gmina w paragrafie 7 wskazała instalacje, do których Wykonawca będzie przekazywał odebrane od właścicieli nieruchomości odpady komunalne. Są to:

1. SUEZ JANTRA Sp. z o.o. – Szczecin,
2. EKO – MYŚL – Dalsze, Myślibórz,
3. Zakład Zagospodarowania Odpadów – Łęczyca, Stargard,
4. Celowy Związek Gmin RXXI – Słajsini, Nowogard,
5. TOM ELEKTRORECYKLING Sp. z o.o.- Szczecin,
6. EKO – ROL – Ziółkowo, Krobia – woj. wielkopolskie,
7. REMONDIS GLASSS RECYKLING POLSKA – Piła, woj. wielkopolskie.

W następnym punkcie zastrzeżono, że można dokonać w trakcie trwania umowy zmiany lub rozszerzenia listy instalacji, do których przekazywane będą odpady.

Gmina skorzystała z tego prawa i zgodziła się (?), aby PGK woziło odpady biodegradowalne do:
1. ZUO International Sp. z o.o. – Kunowice, Słubice, woj. lubuskie,
2. DBAJ M. Prychodko – Świętajno, woj. warmińsko – mazurskie,
3. P.U.K “CORIMP” Sp. z o.o. – Bydgoszcz, woj. kujawsko – pomorskie,
4. NOVAGO ŻNIN Sp. z o.o. – Żnin, woj. kujawsko – pomorskie.

Z kart przekazania odpadów komunalnych wynika, że PGK Sp. z o.o. nie jest wykonawcą usługi transportu odpadów ulegających biodegradacji do instalacji.

Link do informacji o odpadach bio – https://goleniow-bip.alfatv.pl/unzip/goleniow_24646/02_04_2021_12_15_16_767.pdf

Osobną kwestią jest, czy PGK do wskazanych instalacji wozi tylko biodegradowalne odpady komunalne i wytwarzane TYLKO na terenach zamieszkałych, czy wrzuca do jednego worka wszystkie odpady Bio, które są wytwarzane na każdym terenie gminy, nawet tym, który nie jest objęty umową?

(red.)

Dodaj komentarz