W dniu 27 marca 2023 roku w Przybiernowie odbył się końcowy odbiór inwestycji pn. „Budowa mini parku rozrywki wraz z zagospodarowaniem terenu w Przybiernowie” dofinansowany umową o przyznaniu pomocy nr 00973-6935-UM1611552/22 pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Gminą Przybiernów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego |Programem w zakresie 4.6 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.


Celem projektu była budowa placu zabaw w Przybiernowie, którego efektem będzie poprawa jakości infrastruktury na obszarze Lokalnej Strategii Rozwoju poprzez wskaźniki jego realizacji tj. wzrost liczby osób korzystających z przebudowanych obiektów infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej. Obserwując liczbę dzieci i młodzieży korzystających z nowego placu zabaw, już widać pierwsze efekty inwestycji. Mini park cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem mimo wciąż mroźnej pogody.
Wysokość przyznanej pomocy wynosi 180 062,00 złotych, jednak nie więcej niż 63,63 % poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji. Koszty całkowite operacji – kwalifikowalne to kwota 284 424,31 zł brutto.


Wykonawca Grupa Magic Garden z siedzibą w Inowrocławiu rozpoczął prace 19 stycznia a zakończył budowę 27 marca 2023 r., z dużym zapasem czasowym, ponieważ termin wykonania prac był wyznaczony na dzień 15 czerwca 2023 r.

Plac zabaw przy Jagiellonki – METAMORFOZA

Dodaj komentarz