Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Goleniowie, Komendant Powiatowy Policji, zaprezentował radnym raport o stanie bezpieczeństwa mieszkańców. 

Pan komendant w swoim wystąpieniu wielokrotnie podkreślał ogrom sukcesów swoich funkcjonariuszy.

Jak zaznaczył komendant, ubiegły rok był rokiem trudnym. Początek roku to czas pandemii, kolejno wojna na Ukrainie i wszystkie czynności z nią związane.

Z raportu czytamy, iż w obrębie wykrywalności sprawców bójek i pobić, goleniowska policja może się pochwalić 100 % wynikiem. Kolejnym sukcesem goleniowskich policjantów jest dość niska liczba wypadków oraz kolizji drogowych, co zdaniem komendanta, przede wszystkim zasługa doskonale prowadzonych działań prewencyjnych w tym zakresie.

Nie wszystko jednak wygląda tak kolorowo. Bardzo niepokojącą sprawą jest wzrost zakładanych tzw. “niebieskich kart”. W całym powiecie goleniowskim, w roku 2022 założono ich 194, z czego aż 86 w Gminie Goleniów. Jak tłumaczy komendant, spotęgowanie tej ilości to konsekwencja okresu pandemii.

(red.)

Do Woja marsz do woja… Kwalifikacja wojskowa

Dodaj komentarz