Ul. Metalowa czyli Historia Wielkiego Przekrętu?

Budowa ulicy Metalowej wraz z budową łącznika na odcinku od ul. Metalowej do ul. Nowogardzkiej w Goleniowie stała się kartą przetargową w rozgrywce politycznej, jaką do dłuższego czasu prowadzi burmistrz.
Jeszcze w poprzedniej kadencji wiceburmistrz Tomasz Banach zapewniał nie raz, że Gmina wystąpi o dofinansowanie i jak tylko je zdobędzie, budowa ruszy.
W propozycji projektu budżetu na 2020 r. burmistrz wpisał budowę ul. Metalowej, ale w uchwalonym budżecie Gminy już tego zadania nie było.

W zeszłym roku Gmina wystąpiła z Wnioskiem o dofinansowanie – w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – budowy ulicy Metalowej wraz z budową łącznika na odcinku od ul. Metalowej do ul. Nowogardzkiej w Goleniowie. Budowę 0,868 km, z czasem realizacji od 01.2020 r. do 12.2020 r. wyceniono na 9 897 505,72 zł, z czego dofinansowanie wynosiło 4 948 752,86 zł.

Przypomnijmy co mówił na forum Rady radny Wojciech Łebiński z Klubu Roberta Krupowicza , kiedy burmistrz autopoprawką “wyrzucał” ul. Metalową z budżetu na 2020 r.

Radny Wojciech Łebiński –„ … Nie ma przesłanek, Panie radny, aby przesuwać dyskusję o budżecie, bo ustawa tylko w wyjątkowych sytuacjach pozwala uchwalić budżet do 31 stycznia, więc nie ma niestety możliwości. Musi być wyjątkowa przesłanka, a takiej nie ma na dzień dzisiejszy. Ja jej przynajmniej nie widzę. Mianowicie, jeżeli chodzi o ul. Metalową, to aplikacja złożona jest do Wojewody. Wojewoda prawdopodobnie rozstrzygnie to w kwietniu, albo w maju, bo są wybory prezydenckie w maju. Na razie rezygnujemy z ujęcia tego w budżecie, a nie rezygnujemy z tej aplikacji. Z tego, co rozumiem, aplikacja jest złożona i ona nie wymaga, żeby ona była w budżecie. Poczekamy, co Pan Wojewoda zdecyduje”.

Radny Łukasz Mituła –„Nie wymaga zabezpieczenia” ?

Radny Wojciech Łebiński –„Nie wymaga. Wymaga na dzień podpisania umowy tylko i wyłącznie. …”.

Zadanie pod nazwą ” Budowa ulicy Metalowej wraz z budową łącznika na odcinku od ul. Metalowej do ul. Nowogardzkiej w Goleniowie” zostało pozytywnie ocenione i znalazło się na liście zatwierdzonej przez Prezesa Rady Ministrów, o czym w dniu 16 kwietnia 2020 r. oficjalnie poinformował Wojewoda, przypominając m.in., że “Z samorządami ujętymi na liście podstawowej w najbliższym czasie zostaną zawarte umowy o dofinansowanie. Przypominamy, że zgodnie z zasadami obowiązującymi w Funduszu, przetargi na realizację dofinansowanych zadań muszą być wszczęte w terminie 30 dni od zawarcia ww.umowy, w przeciwnym razie umowa wygasa z mocy art. 28 ust. 7 ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych”.

Gmina dostała zielone światło i mogła rozpocząć tak długo obiecywaną, a przede wszystkim oczekiwaną przez mieszkańców ul.
Grenadierów budowę ulicy Metalowej z łącznikiem do ul. Nowogardzkiej. Spełniły się marzenia. Gmina nie musi w całości
finansować budowy. 50 % kosztów pokryje Rząd.

Burmistrz, jego zastępcy i skarbnik wiedząc od co najmniej miesiąca kwietnia 2020 r., że Gmina Goleniów otrzymała wsparcie na budowę ul. Metalowej – milczą.
Burmistrz podczas obrad Rady nie występuje w dniu 29 kwietnia 2020 r. z inicjatywą wprowadzenia do budżetu Gminy na 2020 r budowy ul. Metalowej.
Nie występuje i tym samym blokuje możliwość ogłoszenia przetargu na realizację zadania oraz podpisania umowy o uruchomienie środków z Funduszu Dróg Samorządowych.

Pierwsza połowa roku 2020 to zły czas na myślenie o zaspakajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej. Od kilku miesięcy burmistrz boryka się przecież z utratą kruchej, ale stabilnej większości w Radzie, a w kraju trwa w najlepsze kampania prezydencka, z jednoboczną mobilizacją wszystkich polityków popierających Rafała Trzaskowskiego.

Czas ucieka. Nieświadomi mieszkańcy ul. Grenadierów są co raz bardziej rozgoryczeni, czego dowód dała na początku czerwca 2020 r. – podczas posiedzenia Komisji skarg, wniosków i petycji – ich przedstawicielka Irena Henkelaman:
– Państwo mi wytłumaczcie. Co się takiego stało w dniu 18 grudnia, w trakcie debaty nad projektem, budżetu na rok 2020, że to zadanie zostało w sposób tak skandaliczny usunięte z projektu budżetu? (…)
– Chodziliśmy, prosiliśmy, pisaliśmy petycje, Państwo wiedzieliście, jaki jest drastyczny dramat na tym osiedlu i jeden radny, który uważa, że proponowany budżet przez Pana burmistrza Roberta Krupowicza nie odpowiada jego potrzebom i jest w taki sposób procedowany na tej sali? (…)
– Takiego skandalu, takiej kompromitacji Rady Miejskiej nie było.(…)”
O sprawie pisaliśmy TU – https://goleniow.net/2020/06/17/irena-henkelman-pojechala-po-radzie-video/
Tymczasem 01 czerwca 2020 r. został przez Wojewodę zachodniopomorskiego opublikowany komunikat wraz z listą zmienioną nr 1 zadań zakwalifikowanych do dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych (nabór na 2020 rok), który brzmiał:
“W dniu 14 maja br. Wojewoda Zachodniopomorski zaakceptował zmianę Listy zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, na rok 2020”.
Rozwijając listę ” Zadania gminne – lista podstawowa” pod pozycją 21 odnajdujemy następujący wpis:
– FDS-1/57/2020 rezygnacja beneficjenta z realizacji zadania – Budowa ul. Metalowej (DG 225059Z) wraz z budową łącznika na odcinku od ul. Metalowej do ul. Nowogardzkiej w Goleniowie.

Burmistrz Robert Krupowicz dziwnym(?) trafem(?) zapomniał(?) poinformować Radę, a przy okazji mieszkańców o swojej decyzji, jednocześnie ze spokojem przyglądał się jak gaśnie nadzieja, a wzrasta frustracja.

Minął rok od powyższej decyzji burmistrza Roberta Krupowicza. Gmina ponownie wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie budowy ul. Metalowej (DG 225059Z) wraz z budową łącznika na odcinku od ul. Metalowej do ul. Nowogardzkiej w Goleniowie z czasem realizacji od marca 2021 r. do grudnia 2021 r.
Tym razem szacowany koszt inwestycji to 9 901 909,72 zł, a przyznane dofinansowanie to 804 632,10 zł z zastrzeżeniem, że “Kwota dofinansowania zmniejszona do limitu dostępnych środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg; zwiększenie dofinansowania możliwe w przypadku wystąpienia oszczędności. W przypadku braku oszczędności w Funduszu, realizacja zadania będzie wymagała zabezpieczenia wkładu własnego wnioskodawcy w większej wysokości”.
Na liście rezerwowej znajdują się 22 zadania z wysokością dofinansowania w kwocie 27 509 649,18 zł.

W ubiegłym roku burmistrz Robert Krupowicz “lekką ręką” zrezygnował z 4 948 752,86 zł przy szacowanych kosztach budowy w wysokości 9 897 505,72 zł, aby w tym roku żądać od Rady zgody na dodatkowe ośmiomilionowe zadłużenie Gminy, aby sięgnąć po 804 632,10 zł dofinansowania, przy szacowanych kosztach budowy w wysokości 9 901 909,72 zł.
Czy wysokość dofinansowania będzie zwiększone? Na dwoje babka wróżyła tym bardziej, że zwiększenie dofinansowania będzie możliwe, ale tylko w przypadku wystąpienia oszczędności, a tych może nie być lub mogą wystąpić za późno.

Ostateczna lista zadań zakwalifikowanych do dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych (nabór na 2020 rok) – https://www.szczecin.uw.gov.pl/?type=article&action=view&id=12050
Lista nr 1 zmieniona – https://www.szczecin.uw.gov.pl/?type=article&action=view&id=12302
Listy zadań przyjętych do dofinansowania RFRD 2021 – https://www.szczecin.uw.gov.pl/?type=article&action=view&id=13676
Protokół z obrad Rady Miejskiej w Goleniowi – http://bip.goleniow.pl/unzip/goleniow_21942/24_02_2020_13_35_04_16_xvi_sesja.pdf

 

Jakie informacje o dofinansowaniu ul. Metalowej w styczniu 2021 r. przekazywał nam burmistrz poprzez oficjalną stronę Gminy, zamieszczamy poniżej.

http://www.goleniow.pl/strona-glowna/aktualnosci/item/7462-wpisa%C4%87-do-bud%C5%BCetu-i-mo%C5%BCna-rusza%C4%87-z-metalow%C4%85

 

(red.)

Dodaj komentarz